Stadig ikke klarhed over grundvandstal

I Bæredygtigt Landbrug fastholder vi, at de indberettede tal skal korrigeres, så de giver det rette billede af det rene danske grundvand

jørgen-evald-jensen-halv-figur-grøn-baggrund-1000-px

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Munkholmvej 49, Poulstrup

Grundvandsdebatten er stadig intens – selv efter miljø- og fødevareministerens to samråd i sidste uge.

Ministeren fik tilsyneladende overbevist nogen med argumenter fra sit ”nye” brev fra EU-kommissionen. Brevet er ikke offentliggjort i sin helhed. De offentliggjorte dele indeholder igen en række fatale oversættelsesfejl, ligesom det slet ikke berører det helt centrale spørgsmål, nemlig at EU-kommissionen har den opfattelse, at 20 procent af det danske grundvand indeholder over 50 mg Nitrat pr. l.

Ministeren gentog på det åbne samråd torsdag den 23. marts sin kryptiske forklaring om, at: ”Tallene fra GRUMO-indtagene viser, at 20 procent af målepunkterne på et tidspunkt mellem 2008-2011 havde et nitratindhold på mere end 50 mg pr. liter.”

Den måde, man fremstiller tallene på…

Ministeren regner altså stadig med, at hvis analysen fra et målepunkt bare én gang på fire år viser over 50 mg N pr. l, så tæller alle målingerne fra det målepunkt med i statistikken som værende over grænseværdien. Også selvom gennemsnittet, medianen eller for den sags skyld alle andre målinger i de fire år viser mindre. Det er på den måde, man kan nå de 20 procent!

Hvis man derimod tæller gennemsnit for samtlige målinger, viser det, at en væsentligt mindre andel af målingerne har for højt indhold. Ministeriet har også her valgt at fremstille tallene, så de får det højest mulige resultat.

Men de tal, der indberettes ifølge Nitratdirektivet, skal vise omfanget af påvirkningen, og de 20 procent er ikke repræsentative for noget som helst.

Blot et udtryk for målepunkter

Når EU i de danske indberetninger får highlightet de 20 procent, tror kommissionen selvfølgelig, at det – i henhold til direktivet – er omfanget af N i grundvandet. Det er ikke tilfældet. De 20 procent er blot udtryk for målepunkter, hvor der på et eller andet tidspunkt har været en enkelt analyse med for højt nitratindhold. Det er også det, ministeren selv siger. Det betyder, at en enkelt fejlanalyse eller forurening i en analyse kan flytte målepunktet til dårlig tilstand for hele perioden.

Hverken ministerens svar på samrådet, eller det ministeren har offentliggjort fra sit EU-brev, tilbageviser, at EU-kommissionen har en anden opfattelse, end at 20 procent af det danske grundvand har for højt indhold af Nitrat baseret på omfanget. Og det er under alle omstændigheder forkert.

Derfor er det vigtigt fortsat at holde både ministeren og Miljøstyrelsen fast på, at der står omfangeti direktivet. Det kan ikke gradbøjes. Det er det, der skal fastslås.

Derfor fastholder vi i Bæredygtigt Landbrug, at de indrettede tal skal korrigeres, så de følger direktivets krav og giver det rette billede af det rene danske grundvand.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top