Tåbelighederne står i kø

Vi kan fortsat trygt drikke det danske grundvand, lyder det fra BL’s faglige direktør efter skandalen om misvisende grundvands-indberetninger

joergen-evald-jensen-video

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Munkholmvej 49, Poulstrup

Det danske grundvand har det godt. Højst fire – snarere under én procent – af grundvandet indeholder mere end 50 mg Nitrat pr. liter.

Det kommer nok som en overraskelse – både for danske politikere, danske opinionsdannere og den danske befolkning.

Der måles kun, hvor der er Nitrat

Det skyldes, at de danske indberetninger til EU (der i øvrigt holdes hemmelige) og de danske målemetoder ikke har det godt.

Myndighederne har i årevis målt der, hvor grundvandet kunne være påvirket af Nitrat. Det er klogt, hvis man vil finde ud af, hvor det er nødvendigt at sætte en forebyggende indsats ind. Det har selvfølgelig ligget til grund for placeringen af overvågningsboringerne, de såkaldte GRUMO-målestationer. Desuden har man benyttet de såkaldte LOOP-målinger, hvor man måler efter Nitrat i og lige under pløjelaget i dyrkede marker. Der finder man selvfølgelig Nitrat. Det ville man ikke gøre, hvis man målte i dybereliggende lag. Men man er holdt op med at måle på de 260 målesteder, hvor man tidligere målte dybt i jorden og ikke fandt Nitrat.

Ikke repræsentativt

Der er ingen grund til at måle der, for man fandt jo ikke noget, sagde vicedirektør i Miljøstyrelsen Mads Leth-Petersen forleden. Det kan han have ret i. Der, hvor problemet så indtræder, er ved beregningsmetoderne, og når man skal have et repræsentativt billede af HELE det danske grundvand. Så nytter det jo ikke blot at måle, hvor der er Nitrat – og blot medtage disse målinger i sine beregninger af indholdet af grundvandet. Leth-Petersen har også tidligere været ude at forklare, at man indberetter indholdet ved målestationer. Men det er altså ikke repræsentativt for hele grundvandet, og heller ikke repræsentativt for det grundvand, som er påvirket af landbrugsdrift

Det er simpelthen fusk.

Det er det, EU, det danske folketing og den danske offentlighed har været præsenteret for i årevis – gemt i hemmelige indberetninger og digre, svært tilgængelige rapporter. Nu er forholdene blevet klarlagt.

Rigtige tal på bordet, tak!

Derfor skylder politikerne, der er blevet misinformeret i årevis, nu at få de rette tal på bordet og få reguleret landbruget på baggrund af disse tal.

De forkerte beregninger har kostet landbruget og det danske samfund dyrt, fordi gødningsrestriktioner var begrundet i forkerte tal. Det skal rettes nu.

Vi kan med rette være stolte af de danske landmænd, der kan dyrke rent grundvand. Og vi kan fortsat trygt drikke det danske grundvand.

Scroll to Top