Til bunds i grundvandssagen

Hvis ministeren taler sandt, lyver Kammeradvokaten – konkluderer chefredaktøren for Effektivt Landbrug

debat-bygholm

Af Jacob Lund-Larsen, chefredaktør for Effektivt Landbrug

De cirka 500 personer, som onsdag aften var samlet til Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling på Bygholm i Horsens, blev vidner til en særpræget debat mellem erhvervets minister og salen.

Kernen i debatten var det danske grundvand. Hvis man lytter til ministeren, er der intet fejet ind under gulvtæppet. Men nu er der jo historisk belæg for, at den slags rengørings-retorik ikke nødvendigvis betyder alverden, når forsikringen kommer fra en politiker. Ifølge ministeren har han dog intet motiv for at ville holde hånden over misinformation om dansk grundvand fra embedsværket til EU.

Lamperne bør blinke blodrødt

Der er imidlertid en række dokumenter i sagen, der bør få ministerens lamper til at blinke blodrødt. Det er således sikkert og vist, at Kammeradvokaten i Vestre Landsret har forklaret dommerne, at danske landmænd er blevet reguleret i gødning på baggrund af indberetninger til EU om, at dansk grundvand for 17 procents vedkommende lå over EU’s grænse. Det er fakta, at det har Kammeradvokaten skrevet og sagt.

Altså må det være sådan, at Kammeradvokaten har løjet i retten, hvis ministerens forsikring om, at danske landmænd ikke er blevet reguleret på fejlagtige indberetninger til EU, holder vand. Vi kan således ikke både have 17 procent nitratforurenet grundvand og ikke have det på samme tid. Og Kammeradvokaten har jo altså forsikret, at det er indberetningen til EU, der lå til grund for indførelsen af de danske gødningsnormer.

Altså har EU for længst reageret på den danske melding om, at det danske grundvand er forurenet ud over alle grænser – og har derfor bedt Danmark gøre noget ved problemet. Et problem, som, det siger ministeren jo selv, ikke findes – heller ikke i EU-Kommissionens bevidsthed. Men det modsiges jo altså i både teori og praksis af gødningsnormerne. For hvorfor kræve dem på et ikke-eksisterende grundlag om nitratforurenet grundvand?

Mange mener, at ministeren bliver trukket rundt i manegen

Samtidig bør det i dén grad også gøre indtryk på ministeren, når der er meget stærkt fagligt og juridisk funderede mennesker i landbrugets kredse, som appellerer til, at ministeren lytter indgående til dem i denne sag. For de mener, ministeren bliver trukket rundt i manegen. Fagligt og juridisk. En kritik der langt fra er ny.

Dr.jur. og professor Peter Pagh fra Københavns Universitet har helt uimodsagt fra ministeriet sagt om embedsførelsen siden 1970, at: ”Embedsværket kører fuldstændigt friløb. Og det har ikke ændret sig, selvom ministrene er blevet udskiftet gennem de mange år”. Pagh har samtidig – ligeledes uimodsagt – hævdet, at man fra ministeriets side flere gange har sagt ét til det danske folketing og noget andet til EU-Kommissionen. Det kan Pagh, hævder han med sin juridiske professortitel i hånden, dokumentere.

Oveni denne voldsomme anklage forholder det sig, ifølge Peter Pagh, således, at embedsværket i Miljøministeriet intet lovgrundlag har haft for at gøre, som man har gjort i henhold til den danske gennemførelse af EU’s Fiskevandsdirektiv. Ifølge professoren er der tale om en embedsførelse, der må anses for vildledende og i flere tilfælde for usand. ”I praksis kan man sige, at det, der er foregået, og som efter min vurdering fortsat er praksis i Miljøministeriet, det er hinsides al normal juridisk praksis og illustrerer en helt vanvittig praksis i ministeriet”.

Er Esben Lunde nu helt sikker…?

Vi lader lige juraprofessorens ord stå et øjeblik, hr. minister.

Er du helt sikker på, du er chef for et embedsværk, man ikke kan sætte en finger på? Fagfolk fra den landbrugsfaglige verden og private topjurister i EU-ret og ovennævnte juraprofessor er langt fra sikre. Mildt sagt.

Mon ikke det er på tide at komme helt til bunds i denne grundvandssag og i, hvordan embedsværket arbejder i landets største ministerium? For ingen, slet ikke chefen for butikken, kan da leve med dette rod.

(Indlægget har også været bragt som leder i Effektivt Landbrug).  

Scroll to Top