Vi kan ikke leve af sympati

Ministeren bør være meget forsigtig med at lytte ensidigt til sine embedsmænd, og han bør leve op til sine egne ord og lytte til de mange advarsler, som han ikke kan blive ved med at overhøre, mener Maskinbladets chefredaktør

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen fotograferet den 6. juli 2015.

Af Rasmus Dalsgaard, chefredaktør for Maskinbladet

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er på mange måder en sympatisk mand at lytte til.

For nylig bragte maskinbladet.dk et langt interview med ministeren i anledning af, at han havde bestridt ministerposten i et år, og her udtrykker han – ligesom i mange taler rundt om i landet – forståelse for landbrugserhvervet.

Og han er gavmild med at rose landbruget for blandt andet miljøindsats, dyrevelfærd og fødevarernes standard.

Det gør det ikke alene…

Den venlige og forstående attitude øses også ud over de politiske modstandere, som han mener har bidraget til at skabe et godt politisk arbejdsklima med gode politiske resultater. Og det lyder jo altsammen meget godt. Men en venlig attitude, sympati og venlige ord gør det nu ikke alene.

Vi har alt for længe været vidner til en absurd polemik om formelle indberetninger til EU, og hvordan EU har forstået indberetningerne, og hvad konsekvenserne er blevet i kraft af ekstra regulering af dansk landbrug.

Ministerens skråsikre opbakning vækker undren

Maskinbladet har dækket sagen tæt de seneste par år, og efterhånden burde der ikke herske tvivl om, at de danske grundvandsmålinger, der er indberettet til EU, er foretaget med et andet formål for øje end det, EU har efterspurgt. Og derfor mistolker EU de danske grundvandsdata til skade for dansk landbrug.

Det kan derfor undre, hvorfor den danske minister ved flere lejligheder har været meget skråsikker i sin opbakning til de danske embedsmænds håndtering af sagen.

Både på Landbrug & Fødevarer, Kvægs årsmøde og to dage senere på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling sendte ministeren meget klare signaler om, at alle data er korrekt indberettet, og at EU udmærket er klar over, hvilke data, der er modtaget, og hvordan de skal tolkes, samt at der ikke er nogen som helst sammenhæng til skærpet regulering af danske landmænd.

Esben Lunde Larsen er på vildspor

Men med alle de oplysninger, som er gravet frem i denne sag, tyder meget på, at ministeren er på vildspor. Måske køres han rundt i manegen af sine embedsmænd, når de fortæller ham om de danske grundvands-indberetninger til EU.

Det ville være på sin plads, hvis ministeren levede op til sine egne ord i interviewet på maskinbladet.dk, hvor han siger om sit forhold til landbrugets organisationer, at han lytter til de mennesker, der har noget væsentligt at bidrage med.

Ministeren bør være meget forsigtig med at lytte ensidigt til sine embedsmænd, og han bør leve op til sine egne ord og lytte til de mange advarsler, som han ikke kan blive ved med at overhøre.

(Indlægget har også været bragt som leder på www.maskinbladet.dk)

Scroll to Top