Dohrmann: Minister lader sit embedsværk manipulere

Miljø- og fødevareministeren bør træde i karakter og stoppe embedsværkets manipulation, mener Europaparlamentarikeren Jørn Dohrmann på baggrund af et nyt svar, som han har modtaget fra EU-Kommissionen i grundvandssagen

joergen-dohrmann

Af Morten Ipsen, Effektivt Landbrug

Et nyt svar, som EU-kommissionen har givet Europa-parlamentarikeren Jørn Dorhmann (DF), bekræfter ham i, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) bliver manipuleret af sit embedsværk i grundvandssagen.

”Svaret (fra EU-Kommissionen, red.) er efter min opfattelse klokkeklart: At det, man har gjort i Danmark med, at man kun har udpeget de sårbare områder og har koncentreret sig om dem, dét giver et skævt billede, som ikke er det, EU-Kommissionen efterspørger. Så svaret viser, at Danmark har gjort det forkert”, siger Jørn Dohrmann.

Ifølge DF-politikeren giver EU-Kommissionen nu et ”meget klart” svar på, at Danmark både skal lave en overordnet oversigt over vandtilstanden og udpege nitratsårbare zoner.

”At give et billede af, at du har et kæmpestort problem med din bil, hvis du kun har et lille problem med dit forhjul, det er jo to vidt forskellige ting. Så jeg mener, at man bevidst har overfortolket EU’s regler på det her”, siger Jørn Dohrmann.

Hvem er »man«?

”Det er ministeriet og embedsfolkene, der har manipuleret med ministeren og måske givet forkerte oplysninger, så ministeren skal gå ud og forsvare, at de har overfortolket EU’s regler på det her område”.

Særlige forhold

Men i svaret fra EU-Kommissionen står der, at medlemsstaterne kan tilpasse deres fremgangsmåde alt efter, hvad der svarer til deres særlige forhold?

”Jo, men det skal man jo beskrive. Det er jo næsten ligesom en bil, hvor du får den ind på værkstedet og skal finde ud af, hvad problemet er. Hvis du finder ud af, at det er forhjulet, det er galt med – i det her tilfælde et vandområde, hvor det er særligt galt med nitrat – så skal du selvfølgelig gøre nogle ting i det område, men det betyder jo ikke, at du skal undlade at fortælle, at du har et helt land, et helt Danmark, som du skal have kortlagt”.

Hvad kan du nu gøre som Europa-parlamentariker?

”Min opgave er først og fremmest at se på, hvor vi kan få oplysninger frem henne, hvad der er indberettet, og så prøve at få afdækket, om der bevidst er manipuleret i den her sag. Det er klart, at jeg vil gerne have, at der er ens spilleregler, uanset om man er i Danmark eller i Tyskland. Så det er det, jeg sætter på dagsordenen og prøver at følge op på, fordi vi hele tiden får at vide af embedsmændene, at de synes, at de har gjort det rigtige, og at det er os andre, der ikke har forstået, hvad EU mener”.

Bedre system nødvendigt

Sagen er lagt død i Folketinget, så er der overhovedet nogen udsigt til, at manipulationen stopper?

”Man kan jo ikke have, at man kan gå ind til et samråd og så give nogle svar i øst og vest og så tro, at så ligger sagen død. Nu får man i hvert fald mere afklaring på, hvad det er, som EU-Kommissionen sidder med af viden, og hvad det er, som ministeren sidder med af viden. Og så må man prøve at få de ender til at mødes, så man får de rigtige kort frembragt på et eller andet tidspunkt og givet de rigtige informationer til EU. Og så får lavet nogle systemer, som vi kan bruge fremadrettet, i stedet for at vi får de her diskussioner hele tiden”.

Hvad kan du som Europa-parlamentariker gøre over for de danske politikere?

”Jamen, det er ude af mine hænder. Hvis de danske politikere ikke ønsker at bruge de informationer, som nu ligger til deres rådighed, så kan jeg ikke tvinge dem. Det er de hjemlige politikere, der skal træde i karakter. Og så vil jeg gerne have kommissæren til at gå ind i sagen og sige, at vi kan ikke acceptere de her store forskelle imellem landene, for landbruget konkurrerer på et globalt marked, og derfor skal der også være nogenlunde ens vilkår for landbruget”.

Minister har ansvaret

Hvilke danske politikere er det særligt, som du mener skal træde i karakter?

”Det er selvfølgelig ministeren, der skal træde i karakter og se, at han har fået nogle svar, som er klokkeklare. Og i stedet for kun at beskytte embedsværket, så bør han træde i karakter og sige, at nu vil han gerne have revideret opfattelsen af, hvordan vi skal indberette til EU, og så få ændret de indberetninger, vi har sendt tidligere”.

Ifølge DF-politikeren lægger svaret fra EU-Kommissionen også op til, at Danmark skal overveje at bruge andre landes metoder for at få et retvisende billede af grundvandets tilstand.

 

Uddrag af det svar, som EU-Kommissionen netop har givet til Europa-parlamentarikeren Jørn Dohrmann (DF):

”Ansvaret for gennemførelsen af EU’s miljølovgivning ligger hos medlemsstaterne. I henhold til vandrammedirektivet og nitratdirektivet skal de indføre overvågningsnetværk, for at der kan udarbejdes en sammenhængende og overordnet oversigt over vandtilstanden og udpege nitratsårbare zoner og tage disse op til fornyet overvejelse. Inden for denne ramme kan medlemsstaterne indsamle, behandle og fremlægge data om vandkvalitet, vandområdetilstand og nitratforurening, alt efter hvad der passer til deres særlige forhold. Dette fører til, at de enkelte medlemsstater anvender lidt forskellige fremgangsmåder… Ifølge nitratdirektivet skal medlemsstaterne med regelmæssige mellemrum, og under hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 80/778/EØF, overvåge nitratkoncentrationer på prøveudtagningssteder, der er repræsentative for grundvandsførende lag. Bilag IV i nitratdirektivet fastsætter referencemetoderne til måling af nitratkoncentrationen i vand”.

Svaret fra EU-Kommissionen kan ses i sin helhed på www.effektivtlandbrug.dk.

(Denne artikel har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top