Konklusioner fra CBS-analyse står ved magt: Ikke tale om videnskabelig uredelighed

De politikere, som støttede sig til de foreløbige konklusioner, kan fortsat gøre det velvidende, at de gør det på et solidt grundlag – lyder det fra BL-direktør

skyer

”Der er stor glæde hos Bæredygtigt Landbrug over, at Praksisudvalget fra CBS nu slår fast, at der ikke er tale om videnskabelig uredelighed i analysen Dansk Landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne. Konklusionerne står dermed fast”, understreger foreningens formand Flemming Fuglede Jørgensen, Løkken.

Praksisudvalget slår samtidig fast, at der ikke er manipuleret ved data, idet alle data er medtaget i rapporten, og at alle relevante kildeoplysninger er givet. Dermed er kildegrundlaget for konklusionerne også kendt redelige.

Ingen kritik af BL

Praksisudvalget udtaler ingen kritik af Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrugs rolle i tilblivelsen af analysen.

Men Praksisudvalget medgiver klageren, at navnet på projektleder Torben Vagn Rasmussen burde være nævnt, også på forsiden, ligesom Bæredygtigt Landbrugs rolle som formidler af bevillingen burde være nævnt. Det er formaliteter, der burde have været i orden – men som ikke rokker ved analysens resultater.

Resultaterne stilles der ikke spørgsmålstegn ved

”Nu har Praksisudvalget forholdt sig til analysen om landbrugets rammevilkår og kun påpeget få formelle fejl. De resultater, der blev offentliggjort i forbindelse med præsentationen af den foreløbige analyse, står dermed ved magt”, siger direktør for Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

”Det er vi meget tilfredse med. Analysen tegnede et billede af landbruget, som vi kender fra virkelighedens verden. De politikere, som støttede sig til de foreløbige konklusioner, kan fortsat gøre det velvidende, at de gør det på et solidt grundlag,” tilføjer direktøren.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk, og Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top