Lad os nu få ryddet op

Er jeg fuld af løgn, eller er der noget, du skal hjem og have undersøgt? Det var et af de spørgsmål, Erik Ugilt Hansen gav til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen personligt på generalforsamlingen i Bæredygtigt Landbrug den 1. marts på Bygholm. Skribenten efterlyser blandt andet objektive prøver af vandkvaliteten - og venter stadig

debat-bygholm

Af Erik Ugilt Hansen, Volstrup Gård, Rosbjergvej 4, Hobro

Alle, der sidder her i dag, er, sammen med alle andre landmænd i Danmark, på mange måder gennem mere end 25-30 år blevet administreret direkte ulovligt på grundlag af Folketingets vedtagelse af rammevilkår byggende på manipulerende og direkte usande oplysninger fra Naturstyrelsen med underafdelinger, og DCE/DCA (Nationalt Center for Energi og Miljø / Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet) med flere.

Derved har man trukket fundamentet væk under det erhverv, der om noget har været grundlaget for udviklingen af det danske velfærdssamfund.

Nogle få eksempler: Myndighederne har aldrig taget de objektive prøver, de lovmæssigt var forpligtiget til for at beskrive udviklingen i vandkvaliteten i vandløb og indre farvande. Miljøministeriet har ellers fortalt EU-Kommissionen flere gange, at man havde taget alle krævede prøver, hvilket er direkte usandt. Derfor har Danmark i dag næsten intet grundlag for den højt besungne målrettede regulering, som naturligvis kun kan udføres på grundlag af målinger.

Danske myndigheder ønsker at administrere på grundlag af udokumenterede modeller, der intet har med dagens virkelighed at gøre, og nogle endda tilbage fra år 1900.

Danske myndigheder har næsten aldrig udarbejdet de konsekvensberegninger, de var forpligtiget til, for at bedømme konsekvenserne af nye tiltag for borgere og virksomheder, herunder landbrugserhvervet.

Ulovlig metode

Myndighederne har gennem mere end 25 år fortalt EU, Folketinget og samfundet, at der ved danske målestationer kun var målopfyldelse ved cirka 50 procent af målestationerne.

Dette på grundlag af en ulovligt anvendt dansk metode, faunametoden. De urigtige oplysninger om manglende målopfyldelse har Naturstyrelsen og DCE brugt/misbrugt som argument for en begrænsning af landbrugets anvendelse af kvælstof gennem de sidste 25 år. Konsekvenserne af de urigtige oplysninger til Folketinget har været vedtagelse af fortløbende strammere rammevilkår for alle dele af dansk landbrug.

Fakta er, at man i Danmark, gennem mere end 100 år, har været vidende om, og kunnet dokumentere, at kun fem procent af N i indre danske farvande kommer fra dansk afstrømning, hvilket er spildevand, industri, landbrug, naturområder med videre.

De 95 procent kommer fra alle lande med afstrømning til Østersøen, Tyske bugten og Skagerrak. Derfor er det helt absurd, at professor Stiig Markager, Aarhus Universitet, tillader sig at sige, at op til 80 procent af N i indre danske farvande kommer fra dansk landbrug.

Esben Lunde Larsen, H. C. Schmidt, Connie Hedegaard, Troels Lund Poulsen med flere miljøministre/fødevareministre er gennem årene gjort opmærksom på manipulationen og ulovlighederne fra Naturstyrelsen og universiteterne.

Men de har åbenbart troet mere på det manipulerende embedsmandssystem end på de efterhånden mange, der har forestået ulovlighederne.

Minister ”snigmyrdet”

Eva Kjer Hansen blev klar over, at noget uhyggeligt var galt. Hun satte nødvendige tiltag i gang for at klarlægge fakta, men hun blev ”snigmyrdet” af en sammenspist gruppe embedsmænd/forskere med nære bånd til nogle politikere, der glimrede ved manglende faglig indsigt. Alt sammen i håbet om at skjule fortidens bedrag af EU og Folketinget.

Du, Esben Lunde Larsen, kom til og startede i samme ånd som Eva Kjer Hansen, men i løbet af kort tid blev du i stedet talerør for den ånd i Naturstyrelsen, der gennem mere end 25 år troede, de var over Folketinget og dermed over gældende dansk lovgivning.

Du er i dag ansvarlig for et pilråddent system, der har været årsag til, at mange vedtagne lovforslag i Folketinget, om landbrugets rammevilkår, bygger på et manipuleret og delvis ulovligt grundlag udarbejdet af Naturstyrelsen.

Jeg kan kun opfordre til, at kræfterne samles om en nødvendig udrensning i Naturstyrelsen og på DCE/DCA.

Efter i mere end 30 år at have disse problemstillinger tæt inde på livet i mine erhverv og i mit organisationsarbejde er mit eneste spørgsmål til dig: ”Er jeg fuld af løgn, eller er der noget, du skal hjem og have undersøgt?”.

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top