Landmand frikendt i absurd sag

Bæredygtigt Landbrugs medlem Ole Thomsen er i Vestre Landsret frikendt for at have beskadiget engområde

nikolaj-portraet

Sagen om påstået beskadigelse af engområde fik, med Bæredygtigt Landbrugs juridiske hjælp, sat sit endelige punktum i landsretten forleden med frifindelse af landmand Ole Thomsen.

Chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, er glad for udfaldet.

”Det er en lettelse, at vores medlem Ole Thomsen er pure frifundet, og præmisserne samtidig både er klare og meget brugbare fremover. De påstande, vi kom med allerede i det første brev til kommunen, er med landsrettens dom nu taget 100 % til følge,” siger Nikolaj Schulz.

Lykkeligt udfald

Tre lavninger og lyden af en løgfrø hørt en gang tilbage i år 2005 var grundlaget for, at Brønderslev Kommune politianmeldte BL-medlem Ole Thomsen, fordi man mente, at der var tale om beskyttede midlertidige søer, en beskyttet eng og beskadigelse af levestedet for den særligt EU-beskyttede løgfrø.

Bæredygtigt Landbrug gik ind i sagen mod kommunen i 2014, og sagen endte den 27. april 2017 ved Vestre Landsret med en frifindelse og dermed et lykkeligt udfald.

”Det er helt absurd, at man tager én observation af en løgfrø for gode varer. Løgfrøen er ikke set, men kun hørt, på trods af, at det formentlig normalt kræver særligt lytteudstyr at høre løgfrøens meget svage kvækken,” siger Nikolaj Schulz.

Frøen er hverken set eller hørt før eller siden.

Sagen byggede på luftfotos

Brønderslev Kommune byggede sagen på luftfotos, og kommunen mente, at man tydeligt kunne se, at der var tale om midlertidige søer og en eng. Luftfotos er meget anvendt i denne type sager, men afvises i dommen til fordel for vidneudsagn og driftshistorien, forklarer Nikolaj Schulz og understreger, at dommen afklarer retstilstanden ganske betydeligt i forhold til den udbredte brug af luftfotos særligt i det administrative klagesystem.

”Domstolene får formentlig fremover ganske travlt med tilsvarende sager som denne, hvis ikke Natur- og Miljøklagenævnet straks ændrer praksis. Min anbefaling til vores medlemmer i tilsvarende urimelige § 3-sager er at afvente rettergang, fordi man særligt på dette punkt ikke kan få en tilstrækkelig retfærdig behandling hos Natur- og Miljøklagenævnet,” siger Nikolaj Schulz.

Skelsættende med så klar en dom

Sagen har trukket i langdrag, men efter landsrettens dom er der sat et endeligt punktum for de anklager, Ole Thomsen har været udsat for.

”Det er på tide, at Ole Thomsen kan drive markdrift på sine arealer, og det er skelsættende, at der kommer en så klar dom. I Bæredygtigt Landbrug er vi stolte af, at vi har kunne hjælpe et af vores medlemmer til at sikre sin markdrift. Vi kan igen se, at det nytter at tage retsopgøret på vegne af vores medlemmer, hvilket er en stor glæde,” siger Nikolaj Schulz.

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top