Straffesager om brug af ulovlig udenlandsk arbejdskraft kan vindes!

Sag viser, at landmænd ikke bare skal give op, når det gælder ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

hans_sonderby

Retten i Herning har for nylig afsagt dom i en sag, hvor en landmand fra Ringkøbing-Skjern Kommune var tiltalt for at have benyttet ulovlig udenlandsk arbejdskraft.

Det var anklagemyndighedens opfattelse, at landmanden havde ansat en ukrainsk landbrugsmedhjælper, selv om den pågældende ikke havde arbejdstilladelse.

Problemstillingen er kendt for mange landmænd. Det er ikke lige let at finde kvalificeret arbejdskraft i alle dele af landet, og man må derfor søge assistance uden for Danmarks grænser. Forinden man ansætter en medhjælper, vil man gerne have mulighed for et personligt møde, hvilket kan give problemer eksempelvis i forhold til en ukrainer, som ikke har opnået arbejdstilladelse. Der er nemlig meget snævre grænser for, hvilket arbejde der kan udføres, i perioden frem til der opnås arbejdstilladelse, hvis ikke udlændingen kan komme i praktikophold.

Anklageren troede ikke på landmanden

I sagen for retten i Herning havde en dansk landmand ladet en ukrainer bo sammen med nogle landsmænd i en bygning, landmanden ejede. Ukraineren betalte ikke noget for at bo der, men var heller ikke ansat til at udføre arbejde for landmanden. Da anklagemyndigheden ikke troede på landmandens forklaring om arrangementet, valgte man at rejse tiltale med krav om betaling af bod i 100.000 kroners klassen.

Sagen blev ikke mindre vanskelig af, at landmanden tidligere var dømt for ulovlig brug af illegal arbejdskraft fra Ukraine, og at anklagemyndigheden brugte den samme ukrainer som kronvidne i den nye sag.

Advokat: Man skal ikke bare lægge sig ned!

Imidlertid lykkedes det ved grundigt forarbejde og ihærdig indsats fra landmand og advokat i fællesskab at få landmanden frifundet. Advokat Niels Arevad Munch, SØNDERBY LEGAL, der førte sagen, udtaler efter dommen:

“Uanset hvordan det måtte se ud på papiret, er det stadig anklagemyndigheden, der har bevisbyrden for, at forholdet er ulovligt”.

Sagen viser, at landmænd i sager om ulovlig udenlandsk arbejdskraft ikke nødvendigvis bare skal ”lægge sig på ryggen”, men at det godt kan betale sig at tage kampen op.

Scroll to Top