Byråd vil stemme ja til udskældt vandløbsregulativ

Nordfyns Kommune er på nippet til at vedtage et regulativ, der indeholder metoder, kommunen selv beskriver som ikke retvisende

lars-bjoernsbo

”Synes I, at det er i orden, at der bliver reguleret på et grundlag, der ikke er retvisende?”

Det var det direkte og konfronterende spørgsmål, politikerne i Nordfyns Kommune blev stillet ved langbordene i Særslev Forsamlingshus onsdag aften.

Jan Hjeds, cand.agro og medlem af Nordfyns Vandløbslaug, talte med store ord til de over 100 tilhørere, der var mødt op, heriblandt vandløbslauget, landmænd og andre bekymrede borgere.

”Det er ikke fair at regulere borgere med nogle metoder, der ikke er retvisende. Jeg fatter ikke, at man vil være det bekendt,” sagde Jan Hjeds, igen henvendt mod byrådspolitikerne.

Han rettede sit skyts mod teksten i regulativet, der åbner for en vedligeholdelse, baseret på simulerede computerberegninger af vandføringsevnen. En metode, kommunen selv har beskrevet som ”ikke retvisende”. Alligevel står direktivet til at blive vedtaget på et byrådsmøde i aften torsdag i Bogense.

”Der er mange fejlkilder i de modeller. Det er elastik i metermål,” sagde Jan Hjeds, der også kritiserede, at teksten kan fortolkes så frit, at det kommer til at give mange stridspunkter i fremtiden.

Sagens forløb

Næstformand i vandløbslauget, Peter Jakobsen, ridsede sagen op for tilhørerne. Omkring årsskiftet 2014/2015 satte kommunen gang i arbejdet med at lave et nyt vandløbsregulativ, der sandsynligvis skal gælde de næste 20-25 år. Vandløbsregulativet skulle leve op til § 27 i ”Bekendtgørelse af lov om vandløb”, hvor der står, at ”vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.”

Vandløbslauget sagde ja til kommunens første forslag. Det blev sendt til en juridisk vurdering hos SEGES, der svarede, at direktivet levede op til lovgivningen.

”Det (regulativet, red.) skal være enkelt at forstå og retvisende for de faktiske forhold. Det skal kunne efterprøves og kontrolleres med geometrisk skikkelse. Sådan var det i starten, men nu er der gået embedsmand i det,” sagde Peter Jakobsen.

Vurdering ved COWI

Det, der skete, var, at en embedsmand gik ind i sagen og fik det sendt til en ekstra juridisk vurdering hos COWI. De påstod, at det var i modstrid med gældende lovgivning, og de kom med et helt nyt forslag til direktivets udformning. Denne version var helt anderledes end det oprindelige forslag. Derfor sagde vandløbslauget nej til forslaget.

I tiden frem til i dag har formuleringen i regulativet ændret sig drastisk efter rådgivning fra COWI. De pressede på for, at en simuleret, teoretisk vandføringsevne skal kunne være afgørende for, i hvilken grad vandløbene skal oprenses og vedligeholdes. Denne modelberegning har tidligere været brugt, men er meget unøjagtig. Samtidig er der brugt data, der passer til vandløb på mere end 20 meters bredde til at beregne vandføringsevnen for de små nordfynske vandløb.

Der kan snydes med målemetoder

Både Jan Hjeds og Peter Jakobsen henviste til, at beregningsmodellerne ikke viser et korrekt billede af vandløbene.

”Vi har fået vist, at der kan snydes med målemetoderne. Er det rigtigt at vedtage det, der skal gælde de næste 20-25 år?”, sagde Peter Jakobsen med spørgsmålet rettet til politikerne i salen.

Venstre er det suverænt største parti i Nordfyns Kommune med 11 medlemmer i byrådet. Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, Lars Bjørnsbo (V), gjorde det klart på mødet, at partiet har tænkt sig at stemme for det nye vandløbsregulativ i aften.

”Venstre stemmer for det. Det eneste, der kan ændre på det, er hvis regulativet tager udgangspunkt i de forkerte love, så er det klart, at så giver det en anden situation. Jeg synes heller ikke, at dette regulativ er så skræmmende, som det gøres til,” sagde Mogens Christensen (V), der bakkede Lars Bjørnsbo op.

Tvivl og modstand

Efter oplæggene fra Jan Hjeds og Peter Jakobsen udtrykte både Anette Lykke Jensen (S) og Jane Yndgaard (DF) tvivl, mens René Lundegaard fra Nye Borgerlige, som den eneste, gav udtryk for at ville stemme mod.

Fra salen var røsten klar. En af tilhørende kom med anbefaling til byrådet, inden de tager den endelige beslutning.

”Jeg har en god idé. Spørg Eva Kjer Hansen. Hun er det eneste mandfolk i Venstre.”

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk, og Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top