Kvalitet kræver næring

Der er grund til dobbelt glæde – både over afgrødernes tilstand og over naturens trivsel, skriver Jørgen Evald Jensen

joergen-evald-jensen-placeret-goedning-april-2016

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Munkholmvej 49, Poulstrup

Det er vigtigt at være i stand til at ændre kurs, når mulighederne gives. Muligheden for igen at dyrke kvalitetsafgrøder i Danmark kom med den ekstra gødning, som landbrugspakken i december 2015 har givet til de seneste dyrkningssæsoner.

Det ser klart bedre ud

De afgrøder, der takket været pakken blev optimalt gødet op til sidste høst, har givet afgrøderne et kvalitetsløft med mere protein. Det kunne måles i høst og kan bl.a. ses i den danske svineproduktion, hvor dyrene igen får dansk kvalitetskorn. Lige nu kan det ses på de velgødede, flotte marker, hvor afgrøderne spiser af det kvælstof, der er til rådighed. Det ser bedre ud, end det har gjort i årtier med underoptimal gødskning.

Landbruget har brug for den gødning, der blev indført med landbrugspakken. Kvælstoflageret i jorden er reduceret til det laveste nogensinde, og proteinindholdet er stadig lavt i flere afgrøder. Det er vigtigt, at alle gode kræfter arbejder for, at landbruget stadig kan gødske efter afgrødernes behov.

Øget gødning skader ikke naturen

Selvfølgelig er landmændene også ansvarlige overfor naturen. Vi vil se, at den øgede gødning ikke vil skade naturen. Desværre er der sket en fejl i det laboratorium, der bearbejder prøverne til den årlige rapport. Men ifølge Poul Nordemann Jensen, chefkonsulent på DCE, er det totalkvælstof-målingerne, der er problemer med, ikke målingerne af Nitrat. Det er således i det organiske kvælstof, hvor hovedparten primært stammer fra andre kilder end landbruget, der er analyseproblemer.

Landbrugets udledninger er for hovedparten i form af Nitrat – og ifølge den prognose, der blev offentliggjort på nettet umiddelbart inden fejlen blev opdaget, er der atter sket et stort fald i udledning af Nitrat. Det på trods af den ekstra gødskning. Det havde vi også forventet.

Grund til dobbelt glæde

Så der er grund til dobbelt glæde – både over afgrødernes tilstand og over naturens trivsel. Vi skal forhåbentlig aldrig igen tilbage til en situation, hvor store markeder ikke vil aftage dansk korn på grund af for ringe kvalitet, alt imens vi blot kunne se, at vores afgrøder sultede voldsomt. Kvalitet kræver næring. Planternes næring er gødning.

Scroll to Top