Uforskammet indlæg fra Britta Schall Holberg

Under overskriften ”Politisk umodenhed” kommenterede tidligere landbrugsminister Britta Schall Holberg forleden Bæredygtigt Landbrugs (BL) beslutning om offentligt at kritisere embedsfolk ansat under Miljøministeriet ved navns nævnelse. Schall Holbergs kritik af BL har fået et tidligere medlem af Landbrugsraadet til tasterne

Klaus Åge, økologisk planteavler

Af Erik Ugilt Hansen, Rosbjergvej 4, 9500 Hobro

Det har aldrig været en ulempe at sætte sig ind i og forstå sammenhængene, før man griber pennen og vil moralisere over for andre.

Britta Schall Holberg glimrer i sit læserbrev den 1. juni i Landbrugsavisen ved sin totale uvidenhed om væsentlige punkter i handlingsforløbet om embedsmændenes og nogle forskeres manipulation og direkte urigtige oplysninger til Folketinget forud for Folketingets vedtagelse af mange af landbrugets rammevilkår gennem de sidste mange år.

Og hun kalder det ”bøllemetoder” og politisk umodenhed at kræve embedsmænd og forskere til regnskab for deres manipulation og ulovligheder.

Embedsmæssige svinestreger

Vi er nogle, der opfatter vores tillidshverv inden for landbruget således, at det er vores pligt at sætte os ind i, hvad der er fagligt korrekt og juridisk korrekt i administrationen af vores erhverv i henhold til gældende EU-regler og dansk lovgivning.

Jeg har haft kendskab til en del af Miljøministeriets og nogle forskeres usandheder – også kaldet svinestreger – over for Folketinget og EU-Kommissionen siden slutningen af 1980’erne.

Men først efter 12 års arbejde i Landbrugsrådet, hvor emnet ”Landbrugets rammevilkår” meget ofte var til debat, lykkedes det i 2004, bl.a. ved hjælp af Bent Claudi Lassen og Peter Thomsen m. fl., at få flertal for en undersøgelse af danske myndigheders – Miljøministeriet/ Miljøstyrelsens – administration af mange af landbrugets rammevilkår.

Landbrugsrådet pålagde Dansk Landbrug at bestille et responsum hos professor Peter Pagh, Københavns Universitet, med titlen: ”Responsum om det retlige grundlag for recipientmålregulering af vandløb”.

Forsøgt skjult

Responsummet kom i februar 2005 og blev af Dansk Landbrugs politiske og administrative top forsøgt skjult.

Responsummet var udarbejdet på grundlag af gældende EU-regler og dansk lovgivning, og med aktindsigt i korrespondancen mellem Miljøministeriet og EU-Kommissionen – på nær den korrespondance, der var forsvundet.

Responsummet giver en sønderlemmende kritik af danske myndigheders administration og slutter med 19 konklusioner, som alle er meget belastende for danske myndigheder.

En har formuleringen: ”Miljøministeriets informationer til Kommissionen om den danske gennemførelse af Fiskevandsdirektivet må anses for vildledende og i flere tilfælde for usande”.

EU, Folketinget og samfundet ført bag lyset

Responsummet beskriver, hvorledes danske myndigheder og forskningsinstitutioner på mange områder har administreret uden om gældende EU- og dansk lovgivning.

Og selv på forespørgsel fra EU om den danske administration har Miljøministeriet givet usande og manipulerende oplysninger – uden om Folketinget, det danske erhvervsliv og hele samfundet.

Det kaldes at lyve! Bæredygtigt Landbrug har, sammen med flere andre landmandsgrupperinger, gennem de seneste fire år sat sig ind i dette bedrageri, og har vedblivende gravet flere og flere uhyrligheder frem om råddenskab og bedrageri hos såvel myndigheder som forskere. Og der kommer meget mere frem i den kommende tid, selvom mange personer ”med flotte cv’er” ønsker fortiden skjult.

Ynkeligt og ydmygende

Derfor er det ynkeligt og ydmygende, at en tidligere topperson, fra landbrugets egne rækker, tillader sig at svine den organisation, der om nogen intenst har arbejdet for, at alle danske landmænd skal behandles fagligt og juridisk korrekt, til.

Britta Schall Holberg: Sæt dig ind i og forstå hvilke svinestreger, myndighedspersoner og nogle forskere har begået over for EU, Folketinget og alle danske landmænd. Så vil du græmmes! Så må vi se, om du er så stort et menneske, der vil give Bæredygtigt Landbrug og dets 4000 medlemmer, der står for over halvdelen af den danske landbrugsproduktion, en undskyldning.

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top