God økologisk tilstand i det danske land

Det er en meget alvorlig belastning af landbrugssektoren, at der på grund af forkert kvælstof-fokusering stilles krav om store reduktioner af landbrugets gødningsforbrug

flemming-fuglede-egon-kjoeller-2

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Det danske vandmiljø er til eksamen denne sommer.

Internationale eksperter skal vurdere, om de danske metoder og modeller er tilfredsstillende. Målsætningen for vandmiljøet er, at der skal opnås en god økologisk tilstand.

I Danmark har forskere i årevis fokuseret på, at det er ensbetydende med en reduceret udledning af N, altså kvælstof. Derfor har der været ensidig fokus på landbruget og erhvervets brug af næringsstoffer. Nu er næringsstoffer vigtige for planters vækst. Kvælstof er så at sige plantens byggesten. Når den tages væk, skabes misvækst – det beriger ikke miljøet, så det får god økologisk tilstand. Tværtimod. Men denne fokus har og vil også fremover have store negative konsekvenser for Danmarks landbrugsproduktion.

Aarhus Universitet har overdrevet kvælstof-betydningen

De internationale forskere skal blandt andet tage stilling til, at Aarhus Universitet, der er involveret i myndighedsbetjeningen, i en længere årrække har overvurderet betydningen af den danske N-udledning til de indre danske farvande. ”Kvælstof er den afgørende faktor for vores havmiljø. Det er uden for enhver tvivl. Det er simpelthen faktum”, har professor Stiig Markager, DCE, Aarhus Universitet, udtalt ved flere lejligheder.

Det afslører et ensidigt syn på naturens sammenhænge og er fuldstændig ude af trit med den internationale videnskabelige verden. Det er nemlig behov for opmærksomhed på begge vandmiljøets to hovednæringsstoffer, kvælstof (N) og fosfor (P) og sammenhængen mellem dem. Det vil stadig betyde fokus på landbruget, men det vil også betyde fokus på de danske renseanlæg, der ikke har været så effektive som tilsvarende anlæg i vore nabolande.

Hertil kommer, at regnbetingede udledninger fra disse rensningsanlæg har været stærkt undervurderet, idet de udledninger i en årrække reelt har været ca. 50 procent større, end statistikken viser. Samtidig skal der fokuseres på, at en helt dominerende del af kvælstoffet i de danske farvande kommer fra Østersøen og Skagerrak – ikke fra dansk landbrug.

Håber på fokus på dansk ensidighed

Det er en meget alvorlig belastning af landbrugssektoren, at der på grund af forkert kvælstof-fokusering stilles krav om store reduktioner af landbrugets gødningsforbrug, mens der er minimal fokus på rensningsanlægs udledning af P. Derfor er det af afgørende betydning, at de internationale forskere får mulighed for uhildet at vurdere den danske ensidighed, og at politikerne vil handle på virkeligheden i stedet for de ensidige modeller.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.