Kommunen har tilladelse til at svine – og landbruget kan blive syndebuk!

Spildevands-skandalen på Fyn er det seneste eksempel på, at spilde- og regnvand flyder frit og ikke skal måles

ølsted-baek

I Ølsted Bæk på Fyn blev urenset spildevand forleden ledt direkte ud i mere end en måned. Medlemmer af Bæredygtigt Landbrug afslørede forureningen, og Fyens Stiftstidende har taget historien op.

Det fynske dagblad har haft fat i biolog ved Faaborg-Midtfyn Kommune, Rasmus Bro, for at høre, hvilken procedure kommunen følger efter spildevandsudslip.

”Vi vurderer blandt andet på, hvordan vi stopper ulykken i at udvikle sig, og hvad vi kan gøre, som gør mindst skade og mest gavn for vandløbets fremtid. Her har vi fjernet sediment fra bunden af bækken for at forhindre, at det forurenede bundmateriale spredes ved næste regnskyl, mens vi har vurderet, at det ikke har været muligt at pumpe opløste stoffer op fra vandsøjlen,” siger Rasmus Bro til Fyens Stiftstidende.

Udvalgsformand efterlyser alarm

Politisk er der sket en udvikling i sagen. Fyens Stiftstidende har haft kontakt med Søren Kristensen (V), formand for Teknik og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han er utilfreds med, at der ikke var alarm på overløbsbassinet. Nu har han, ifølge Fyens Stiftstidende, sammen med miljøafdelingen i kommunen sat et arbejde i gang, der skal sørge for, at fremtidige udslip bliver opdaget.

Reguleringer rammer altid landbruget

En stoppet spildevandsbrønd var skyld i udslippet, der stod på i mere end en måned. Kommunen har tilladelse til at lede spilde- og regnvand ud i vandløbet, når kloaksystemet bliver belastet, for eksempel ved regnskyl. Udslippet ses derfor som lovligt, og derfor har hverken kommunen eller Miljøstyrelsen taget prøver af vandet. Ifølge Stig Sandholt Andersen, faglig konsulent i Bæredygtigt Landbrug, er landbruget tidligere blevet gjort til syndebuk som følge af spildevands-udledninger.

”Vi ved med usvigelig sikkerhed, at reguleringer, der kommer, når der bliver opdaget problemer med vandløb og fjorde, altid bliver lagt over på landbruget og ikke spildevands-selskaberne,” siger Stig Sandholt Andersen.

Han peger på sagen med iltsvind i Haderslev Fjord som et eksempel på den skyld, som landbruget ubegrundet får. BL-medlem Benny Bonde har tidligere dokumenteret spildevandsuledning i Haderslev Fjord, hvor landbruget senere blev sat i forbindelse med forureningen. Da landbrugspakken tillod mere gødskning, har landbruget, ifølge Stig Sandholt Andersen, skulle stå på mål for beskyldninger om iltsvind og fiskedød.

Ikke landbrugspakkens skyld

“Selvom man vil give landbrugspakken skylden for fiskedøden i Haderslev Fjord, som følge af en øget nitratudledning, viser rapporterne ”Iltsvind i de danske farvande” fra Aarhus Universitet, at fænomenet er årligt tilbagevendende. De beskriver nøjagtigt, at der har været problemer med iltsvind i fjorden, siden rapporterne kom i 2011. Det kan derfor ikke være som følge af Landbrugspakken, at der forekommer iltsvind i Haderslev Fjord,” siger Stig Sandholt Andersen.

På vandrenseanlæggene skal der laves målinger af de forskellige forurenende stoffer i vandet, der bliver udledt efter rensning, og der er grænseværdier, der skal overholdes [1]. Reglerne gælder bare ikke de regnbetingede udløb, der ved overbelastning leder vandet udenom renseanlæggene.

Sådan påvirker regnbetingede udløb vandmiljøet

Tidligere har Naturstyrelsen på sin hjemmeside beskrevet, hvordan de regnbetingede udløb påvirker vandmiljøet. Tilbage i februar 2016 stod der:

”… Selv om kommunerne anlægger overløbsbassiner til at aflaste kloakkerne ved kraftige regnskyl, er regnmængderne blevet så voldsomme, at det ikke altid er nok. Regnvandet fylder kloakledningerne, blandes med spildevandet og ledes til et overløbsbygværk. Når det er fyldt, bliver vandet ført direkte ud i vandmiljøet, f.eks. i en bæk eller en å, hvorefter det ender i havet. Spildevandet bliver altså ikke renset, men det bliver selvfølgelig fortyndet af regnvandet. …” [2]

Nu er teksten ikke længere på hjemmesiden.

Følg med i udviklingen af sagen om forurening i Ølsted Bæk på Fyens Stiftstidendes hjemmeside, hvor du også kan læse portræt af landmand og medlem af Bæredygtigt Landbrug, Erik Larsen fra Brobyværk, og hans kamp mod miljøsvineriet.

Ølsted Bæk: Myndighederne analyserer ikke udslip

Den forurenede bæk: Landmanden, der rejste sig mod miljøsvineriet

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top