Vandplaner kan kun omstødes ved dom eller af Folketinget

Myndighederne har forsømt at beregne konsekvenserne af vandplanerne, forklarer BL-advokat Hans Sønderby

soenderby

De omstridte vandområdeplaner kan underkendes ved en dom. Eller hvis et flertal i Folketinget beslutter sig for at starte processen helt forfra.

Det er ifølge Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen de eneste muligheder for at bekæmpe de planer, der risikerer at lægge store dele af de danske landbrugsarealer brak.

“Ellers vil vi være forpligtet til at følge det, der er vedtaget”, siger Hans Sønderby Christensen til Landbrugsavisen.

Vandplanerne er retsstridige

Avisen beretter, at Danmark undlod at konsekvens-vurdere vandplanerne, og at de derfor nu er mejslet i granit. De seneste konsekvensvurderinger af vandplanerne fra Seges, IFRO (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet) og Aarhus Universitet dokumenterer således, at vandplanerne er retsstridige, eftersom deres konsekvenser først vurderes nu. Ifølge EU’s vandrammedirektiv skulle det være sket for mange år siden – direktivet fastslår således, at myndighederne har pligt til tidligt i forløbet at beregne konsekvenserne af vandplanerne og oplyse politikerne om dem, så de kan træffe beslutninger på et fuldt oplyst grundlag.

“Men i Danmark har man så at sige vendt implementeringen på hovedet: I stedet for at se på konsekvenserne i 2007 og 2008, før man fastlagde en handlingsplan, har man gjort det i omvendt rækkefølge. Hvis de konsekvenser havde været kendt tidligere, som de burde have været, havde man jo aldrig vedtaget den indsats”, siger Hans Sønderby Christensen til Landbrugsavisen.

Derfor stævnede BL staten

Bæredygtigt Landbrug stævnede lillejuleaften 2016 staten for vandområdeplanerne. Stævningen skyldes, at det faglige fundament bag planerne er mangelfuldt, og at usikkerhed og fejlslutninger præger planernes tilblivelse. Der fokuseres eksempelvis på kvælstof-reducerende tiltag i områder, hvor der ingen kvælstofproblemer er. Ifølge BL er det ikke rimeligt at lægge en tredjedel af landet brak på grund af et problem, der ikke eksisterer.

Læs hele artiklen i Landbrugsavisen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top