BL om efterafgrøder: Stop nu det dato-tyranni

Bæredygtigt Landbrug bifalder nyhed om forlænget frist – men opfordrer til smidigere regler fremadrettet

olieraeddike-efterafgroede-2014

Landbrugsstyrelsen har netop besluttet at udsætte fristen for at så efterafgrøder – hvilket bifaldes af Bæredygtigt Landbrug. BL’s faglige direktør Jørgen Evald Jensen så dog gerne, at man var fri for ”dette årlige cirkus”, som han kalder beslutningen om udsættelse:

”Det er ikke værdigt for nogen bondemand at skulle forholde sig til sådan et dato-tyranni, der ikke har nogen som helst bund i virkelighed og faglighed”, lyder det fra Jørgen Evald Jensen.

Fristudsættelse i 10 dage

Mange landmænd landet over har i år problemer med at høste som planlagt, bl.a. på grund af den megen nedbør de seneste uger. Det har medført, at det er vanskeligt at nå at så efterafgrøder til tiden, hvorfor fristen derfor er blevet udsat til den 30. august. Fristen for at så korsblomstrede afgrøder, almindelig rug, stauderug, honningurt eller vårbyg er således udsat med 10 dage, og fristudsættelsen gælder både pligtige efterafgrøder, målrettede efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og MFO-efterafgrøder.

”I stedet for at sætte alt på ét bræt for at så efterafgrøder, som man alligevel ikke får noget ud af i den våde jord, burde man koncentrere sig om at få høsten i hus og dernæst at få etableret sin vintersæd til tiden”, mener Jørgen Evald Jensen.

Enorme geografiske forskelle

Dato-tyranniet giver ifølge den faglige direktør mange landmænd voldsom stress, uden at de kan stille noget som helst op mod det:

”Nogle steder er kun en tiendedel af høsten i hus, og der er kæmpe forskelle på eksempelvis Nordjylland og Lolland. Vanskelighederne bliver ikke mindre med klimaforandringerne. Vi burde have et system, hvor der var en frist for at få etableret efterafgrøder seks til otte dage efter den enkelte marks høst. Man kan nu engang ikke så, før man har høstet, og som det er nu, står erhvervet med hatten i hånden ti minutter i lukketid”, siger Jørgen Evald Jensen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top