Lighed for ministeren?

Sikring af værdier og ejendomsret mod vandmasserne bør også gælde på landet, lyder det fra bestyrelsesmedlem

ulrik-lunden-2

Af landmand Ulrik Lunden, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Store Bouet, Asaa

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har inspiceret Københavns Havn og set på, hvordan de store vandmasser håndteres efter kraftige regnskyl.

Det er den rene idyl, ministeren fortæller om på Facebook. Han fremhæver, at huse, kældre og sommerhuse skal sikres i københavnsområdet. Værdierne og ejendomsretten skal således sikres mod vandmasserne i områder med store vælgermasser, fremgår det. Ministeren har også tidligere understreget, at han er med til at sikre ejendomsretten.

Markerne oversvømmes

Denne fokus på sikring af værdier og ejendomsret mod vandmasserne har ministeren tilsyneladende ikke alle steder i landet. Vi landmænd møder ikke ministeren i vandløb eller på oversvømmede marker. Her er ingen eller mangelfuld sikring, her er ingen eller mangelfuld oprensning, så vandet kan løbe væk. Markerne oversvømmes, så landmænd ikke kan bjærge høsten. Her er det ikke nok at bære gummistøvler – her skal der vaders til.

De store oversvømmelser krænker grundlovens paragraf 73 om beskyttelse af den private ejendomsret. Det sker med billigelse af ministerens egne embedsmænd, fordi de ikke i tilstrækkelig grad er med til at sikre landmandens marker og dermed landbrugets produktionsgrundlag mod forsumpning.

Hvor gælder Grundloven?

Så er det, vi landmænd spørger: Gælder Grundloven kun for de befolkningstætte områder?

Må jeg foreslå, at minister Lunde Larsen tager på landet for at se de store værdier, der svømmer væk på grund af vandløb, der enten er mangelfuldt vedligeholdt eller ikke bliver renset op.

Ministeren bør have en mission i at sikre, at alle vandløb kan lede tilstrækkelige mængder vand væk også i virkelighedens verden og også ude på landet, så hverken huse, kældre, haver eller de danske landmænds produktionsapparat i form af marker bliver oversvømmet.

Invitation til ministeren

Bæredygtigt Landbrug indbyder hermed ministeren til en tur langs vandløb og stiller samtidig spørgsmålene:

Hvordan, mener ministeren, at landbrugets værdier skal sikres mod de store vandmasser?

Hvordan mener ministeren, at vandløbenes vandafledningsevne kan sikres?

Er vælgermasserne i de tæt befolkede områder vigtigere for ministeren end folk på landet?

Hvordan sikres markerne og dermed landmandens ejendomsret?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top