Mange vandspørgsmål ved fynsk ministermøde

Fødevareministeren fik en kammeratlig og samtidig kritisk modtagelse af landmænd på Fyn. De fynske landmænd, eksperter og politikere ville især have ren besked fra ministeren om vandråd og vandplaner

esben-lunde-larsen-hos-centrovice

Det blev en mandag aften med godt fyldt op i Centrovices lokaler i Vissenbjerg, da knap 100 landmænd og landbrugsrådgivere for en kort bemærkning lagde høst, såning og fodboldlandskamp til side for at høre oplæg og debat med fødevareminister Esben Lunde Larsen flankeret af L&F-formand Martin Merrild.

Den efterfølgende diskussion tog mere af aftenen end de to oplæg tilsammen, og allerede i sit oplæg tog ministeren hul på en debat, han vidste lå selskabet særligt på sinde.

“Vandråd er klart noget, der optager mange af jer. Hvis ikke man kan blive enige i vandrådene om, hvad der kan laves, så sender man mindretalsindstillinger ind. Det, som er helt klart fra min og regeringens side, er, at der er indtil 31. december at arbejde i, selvom der er kommunalvalg inden,” sagde Esben Lunde Larsen.

Agronom, vandløbsekspert Jan Hjeds var blandt de første til at melde sig i debatten:

“Forleden var jeg til vandrådsmøde, og vi diskuterede i halvanden time om tre rørlagte dræn, om de nu skulle være kunstige, stærkt modificerede eller blive i planerne som naturlige vandløb – hvad de aldrig har været. Jeg har taget en lille udskrift af EU-guiden med, og her står, at vandløb, hvor der tidligere kun var mindre damme og grøfter, kan godt kaldes kunstige. Jeg håber, ministeren vil tale med sine embedsmænd … ”

Og det ville ministeren godt, forsikrede han, uden at det var muligt at komme ind på de konkrete sager.

Problemer med tidsplanen
Fra et andet bord bød Ib W. Jensen fra Fyns Familielandbrug ind med et spørgsmål til ministeren.

“Esben, du siger igen og igen, at vandrådsarbejdet varer indtil 31. december. Men du ved vel godt, at kommuner selv siger, det er senest den 15. oktober, for de skal også have tid til at behandle det?” spurgte Jensen og fik et klart svar i retur.  

“Det er noget nonsens, hvis kommuner siger, de skal have det senest 15. oktober. Vandrådene har en selvstændig jurisdiktion, og det er formændene for vandråd, der tilrettelægger den arbejdsproces frem til 31. december,” sagde ministeren.

Birger Jensen, der var på besøg fra Svendborg, hvor han er formand for miljøudvalget, var dog ikke overbevist.

“Du siger igen og igen, vi har indtil 31. december. Men vi har også en indberetning, der skal gennem systemet. Politikere og vandråd arbejder altså ikke frem til 31. december. Selvfølgelig kan man komme med mindretalsudtalelser, men hvis vi skal arbejde konstruktivt, skal vi måske have en ny strategi,” sagde Birger Jensen.

Her var ministeren ikke helt afvisende.

“Jeg synes, der er en fornuftig tidsplan i det, men nu tager vi en drøftelse med aktørerne. Skulle alle så komme til mig og sige, at jeg bliver nødt til at udsætte noget af det her, så må jeg forholde mig til det. Og hvis der meldes noget til os, som ikke er velkvalificeret, så er det vores opgave at dykke ned i det. Der er også en vis pragmatik omkring det,” svarede Esben Lunde Larsen, der skal møde kommunernes repræsentanter fra KL på torsdag.

Appel til Christiansborg
Det var nu en anden bekymret lokalpolitiker og venstremand, der fik forsamlingen til at bryde spontant ud i klapsalve.

“Kunne I ikke på Christiansborg sætte jer sammen de ansvarlige partier og beslutte jer for, at det vand skal løbe ud af de dræn? Så bliver det meget nemmere,” sagde Lars Bjørnsbo, der sidder i Nordfyns byråd.

Ministeren var for så vidt enig i, at vandet skulle væk. Han advarede dog imod at blande tingene sammen.

“Ja, dræn er da til for at afvande marker. Men vandrådenes arbejde er at arbejde med de 8.500 kilometer vandløb. At melde ud, om de skal ind eller ud af planerne. Det med vand ud af dræn ligger andre steder,” 

Esben Lunde Larsen understregede flere gange, at i sidste ende afklares hele problematikken af landspolitikere. Derfor skulle man heller ikke lokalt stirre sig alt for blind på stemmefordelinger og mindretalsudtalelser.

“Alt kommer på vores bord i ministeriet, og så kommer vi til at tage en politisk beslutning – en politisk beslutning – i regeringspartierne og Dansk Folkeparti om, hvor der skal laves indsatser,” sagde han. 

Ikke det eneste på dagsordenen
Selvom vandplaner var aftenens hovedtema, var der for god ordens skyld en del andre politiske punkter. Ministeren fik blandt andet lejlighed til at tage forskud på kommende forhandlinger om husdyrregulering og pesticider. Her håber han på at fortsætte med brede flertal. Til gengæld var der ikke så meget nyt om en aktuel rapport om indberetning af dansk grundvand til EU. 

“Jeg bad COWI om at lave en fuldstændig uafhængig undersøgelse af vores grundvandsindberetninger fra 1989 og frem til i dag, og den foreligger inden længe. Der er søgt aktindsigt i et par delrapporter, men jeg vil ikke kommentere, inden vi har den samlede rapport,” sagde Esben Lunde Larsen.

Mødet med ministeren og Martin Merrild var kommet i stand som et samarbejde mellem Centrovice, Patriotisk Selskab og Familielandbruget Region Syd.

Af Morten Okkels, mok@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top