Miljøministeriet opfylder jo ikke nitratdirektivet

I kølvandet på COWI-rapporten om nitratovervågningen af det danske grundvand: Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at den ikke er i stand til at fastslå omfanget af nitratforureningen i grundvandet. Det er ellers opgaven. Og hvad siger COWI?

poul-vejby-sørensen-2012

Af Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver hos Bæredygtigt Landbrug

Nitratdirektivets art. 5, stk. 6. lyder: ”De medlemsstater, som lader artikel 5 gælde for hele deres nationale område, skal overvåge nitratindholdet i vand (overfladevand og grundvand) på udvalgte målesteder, som gør det muligt at fastslå omfanget af nitratforureningen i vandet hidrørende fra landbrugsvirksomhed”. Heraf kan entydigt udledes, at Danmark skal overvåge nitratindholdet i grundvand på udvalgte målesteder, som gør det muligt at fastslå omfanget af nitratforureningen i grundvand under landbrugsarealer.

Bestemmelsen giver den logiske mening, at man skal kontrollere, i hvilket omfang landbrugsvirksomhed måtte påvirke grundvandskvaliteten.

Miljøstyrelsen kender ikke omfanget

Heroverfor står Miljøstyrelsens oplysninger på styrelsens egen hjemmeside om, at Miljøstyrelsen intet ved om omfanget af nitratpåvirkning af det danske grundvand.

På Miljøstyrelsens hjemmeside lyder det: ”De danske afrapporteringer under nitratdirektivet om nitratkoncentration i grundvand bygger på data fra de såkaldte GRUMO-målesteder i det nationale grundvandsovervågningsprogram. Denne overvågning siger ikke noget om, hvor stor en mængde ud af det samlede danske grundvand som indeholder nitrat. Det kan kun fortælle om nitratindholdet i vandet fra de indtag, hvor der bliver målt. Da man ikke kender mængden/volumen af grundvand (antal m3), som findes ved hvert måleindtag, eller udenfor måleindtagene, kan man kun sige, hvor stor en andel af prøverne fra måleindtagene, som indeholder nitrat”.

Ren tilståelse

Styrelsen slår hermed fast, at de danske afrapporteringer ikke kan opfylde nitratdirektivets krav, da den danske overvågning ikke siger noget om omfanget af nitratpåvirkning i det danske grundvand, men kun fortæller om nitratindholdet i nogle ikke-repræsentative indtag.

Reelt siger Miljøstyrelsen hermed, at der tages stikprøver uden mulighed for at relatere disse stikprøver til det danske grundvand.

Hvis der f.eks. ikke måles ret meget i det nitratfri grundvand, mens der laves særligt mange målinger i områder med atypisk høje koncentrationer, bliver tallene misvisende.

Det er, hvad der er sket. Og det er useriøst. Hvad siger COWI?

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top