Tjele-landmand frustreret efter langvarig tvist om drægtig ko

Lars Bo Heltzen fik en bøde på 7.000 kr. samt krav om skærpet opsyn efter at have sendt højdrægtig ko til slagtning – selv om inseminør havde sagt god for den. Det fremgik ikke af breve fra Fødevarestyrelsen, hvem der havde behandlet sagen

køer-i-stald

Forestil dig at sende en ko til slagtning.

Den viser sig at være højdrægtig – selv om en inseminør ad to omgange netop har undersøgt den og afvist, at der skulle være en kalv på vej.

Derefter falder hammeren – først i form af en bøde på 7.000 kr. og dernæst via et krav om skærpet opsyn og flere dyrlægebesøg.

Og når du vil brokke dig, aner du ikke, hvem du skal henvende dig til, fordi der ikke fremgår nogle navne, telefonnumre eller kontaktoplysninger i øvrigt af skrivelserne fra Fødevarestyrelsen.

Et alt for lukket system

Landmand Lars Bo Heltzen fra Tjele mellem Randers og Viborg har gennemlevet netop dét scenarie. Og han føler sig frustreret efter et langt forløb – der heldigvis fik en lykkelig udgang:

”Sagen er nu frafaldet, og det glæder mig naturligvis”, fortæller han.

”Men der er tale om et alt for lukket system. Og det er skuffende at skulle kæmpe sådan en kamp, når jeg har gjort, hvad jeg kunne, rent fagligt. Det er desuden virkelig frustrerende ikke at kunne få fat i de relevante personer”, tilføjer Lars Bo Heltzen.

Kalven væltede ud, da koen blev skåret op…

Den 64-årige landmand er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har 375 køer plus opdræt. Han dyrker desuden 500 hektar jord og driver en maskinstation ved siden af bedriften i Tjele.

Sagen begyndte med en chokerende melding til Lars Bo Heltzen tilbage i august 2016: Han havde netop indleveret køer til slagtning hos Danish Crown og fik at vide, at der væltede en kalv ud af den ene ko, da den blev skåret op.

”Det må selvfølgelig ikke ske, at en højdrægtig ko bliver indleveret til slagtning. Det kan der ikke være to meninger om. Men en inseminør havde netop drægtigheds-undersøgt koen ikke færre end to gange – så hvordan kunne jeg vide, at der var noget galt? Og et eller andet må da også være gået galt på selve slagteriet, hvor de jo ligeledes har en dyrlæge”, lyder det fra Lars Bo Heltzen.

Gad ikke mere bøvl – så bøden blev betalt

Undersøgelser viste, at den pågældende ko ville have kælvet 10 til 15 dage efter slagtedatoen. Det resulterede i en standardbøde på 7.000 kr. til Lars Bo Heltzen.

”Politibetjenten, der havde med sagen at gøre, forstod udmærket, at jeg ikke have gjort noget forkert og syntes ikke, at jeg burde have den bøde. Men en emsig jurist i Fødevarestyrelsen mente noget andet. Og da jeg ikke gad mere bøvl, betalte jeg de 7.000 kr.”, fortæller Tjele-landmanden.

Betaler du bøden, erkender du din skyld!

Dermed sluttede sagen imidlertid ikke. Et halvt år senere fremgik det af et brev fra Fødevarestyrelsen, at i og med at Lars Bo Heltzen havde betalt bøden på 7.000 kr., havde han dermed også erkendt at have gjort noget forkert. Så i stedet for de obligatoriske 24 årlige dyrlægebesøg skulle der de kommende år være 36 årlige af slagsen – og dertil kom et i det hele taget skærpet opsyn med og flere kontrolbesøg på bedriften i Tjele.

Aktindsigt gjorde klage mulig

Lars Bo Heltzen var bestemt ikke tilfreds med dén afgørelse. Men han anede ikke, hvem han skulle anke til, da der ikke fremgik nogle kontaktoplysninger af brevet fra styrelsen. Det rådede en aktindsigt bod på.

”Det er kun, fordi jeg bliver ved med at grave i det her, at jeg på et tidspunkt får navne og numre på dem, der har sagsbehandlet, og dermed bliver i stand til at anke sagen ordentligt. Da jeg først får fat i den rigtige person, er hun meget behjælpelig med at få sendt anken videre i systemet ovre i København. Og så går det faktisk rimeligt stærkt. Men det er utroligt, at systemet generelt er så lukket. Og man føler sig virkelig vingeskudt, når man har fået én straf, og så kommer der én mere oveni. Det er godt, jeg er så stædig – ellers var sagen aldrig frafaldet”, siger Lars Bo Heltzen.

Kritik fra chefjurist

Ifølge Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz viser sagen, at det kan svare sig at kæmpe mod systemet.

”Det er fuldstændig uacceptabelt, at landmænd skal behandles som kriminelle, når man oven i købet følger procedurerne”, siger han.

Chefjuristen er enig med Lars Bo Heltzen i, at systemet er alt for lukket:

”Styrelsen er altså til for landmændene og ikke omvendt”, understreger Nikolaj Schulz.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top