Den moderne verden er fyldt med frygt

I en moderne verden omgiver vi os med kemi i mange former. Kemien i hverdagen bliver ofte debatteret, men få steder bliver debatten så unuanceret og højtflyvende, som når talen falder på landbrugets plantebeskyttelse.

flemming-fuglede-joergensen-top

Af Flemming Fuglede Jørgensen, Formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Vi må erkende, at al menneskelig aktivitet, al produktion, al landbrugsdrift sætter sine spor – hvad enten der er tale om økologisk eller konventionel fødevareproduktion. Når vi ændrer i vore produktionsformer, er det væsentligt at se på, hvorfor noget måske skal kasseres, ligesom vi må analysere alternativerne. Derefter er valget ofte ikke længere så enkelt.

Et af de mest anvendte sprøjtemiddel på de danske marker er Roundup, med aktivstoffet glyphosat. I dette efterår skal det have en fornyet godkendelse i EU-systemet.

Roundup anvendes til ukrudtsbekæmpelse, specielt mod genstridigt græsukrudt er midlet effektivt. Før landbruget fik dette middel måtte man harve og pløje marken flere gange for at komme specielt græsukrudt, men også andre ukrudtsarter til livs. Det betød for det første anvendelse af langt mere diesel og traktor-os, der bidrog negativt på forureningsregnskabet. De mange overkørsler af marken betød samtidig, at jorden blev sammenpresset og et dårligt levested for orme og smådyr under jorden. Det mikrobiologiske liv under jorden er jo langt mere mangfoldigt end det over jorden. Planterne og deres rødder er helt afhængig af dette liv. Stærke planter har brug for mindre ukrudtsbekæmpelse.

Roundup var et godt alternativ. Det er imidlertid lagt for had i visse kredse. Det er skadeligt, siger nogen. Det kan være kræftfremkaldende, siger andre. Det er rigtigt. Næsten alt kan være giftigt og kræftfremkaldende, når det anvendes forkert eller i for store doser. Vi skal jo ikke drikke Roundup. Vi drømmer heller ikke om at forbyde rødvin og rødt kød, der ligger i samme kategori af kræftfare som Roundup. Det er jo ting vi direkte putter i munden. Vi forbyder heller ikke salt, selvom det i tilstrækkelig store mængder kan anvendes til at begå selvmord med.

»Selvfølgelig er alle kemikalier farlige, hvis du indtager det i tilstrækkeligt store mængder. På samme måde som du dør af kaffe, hvis du drikker for meget. Men du skal altså drikke direkte af flasken med Roundup, før du risikerer at tage skade,« siger Nina Cedergren, professor i miljøkemi ved Københavns Universitet.

En voksen mand skal drikke over 1 liter ren, ufortyndet Roundup Flex for at være i livsfare. Hvis Roundup drikkes er det anvendt forkert. Vi drikker jo heller ikke opvaskemiddel eller benzin, fordi der findes i flydende form.

En mand på størrelse med mig, skal drikke 4.480.000.000.000 liter glyphosat-forurenet drikkevand, der ligger på grænseværdien, for at være i alvorlig livsfare. Det er det samme som 4 kubik-kilometer vand. Godt og vel. Det er ret meget. Det kan jeg ikke drikke sådan lige med det samme Og vores drikkevand ligger ikke på grænseværdien, men langt, langt under. Så der skal meget mere til.

Vi skal ikke lukke øjnene for nogen fare, men vi skal have proportionerne i orden. Og hvis vi vil være bange for noget – er det altså ikke anvendelsen af Roundup, der bør ligge nærmest for. Men det er klart, at også Roundup skal benyttes med omtanke. Det gør vi danske landmænd.

Bekymringsindustrien ser i denne situation splinten i sin broders øje – uden at fokusere på hvad alternativet er, hvis Roundup forbydes. Med det in mente håber vi i landbruget på en fornyet godkendelse.

Scroll to Top