Vandrådsarbejde med manglende fakta

Arbejdet med at indstille, hvilke vandløb der skal med i vandplanerne, udstiller myndighedernes pinlige mangel på viden om vandløbene

vandraad2

”Det svarer til at ville til Paris og ikke kende afstanden. Så ved man ikke, hvor længe turen tager. Vi ved ikke nok om tilstanden for kemi, planter og fisk til at vurdere, hvordan tilstanden er”, sagde chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, på onsdag eftermiddags møde for BL’s vandrådsmedlemmer.

Chefjuristen er stærkt kritisk overfor den måde, som arbejdet i vandrådene er struktureret. Der er simpelthen ikke lavet målinger nok til at lave en reel vurdering af vandløbenes tilstand.

Kemi indgår slet ikke i vurderingen

Det gør, at man reelt ikke ved, om det er muligt at opnå god økologisk tilstand i et vandløb. Det betyder også, at man ikke ved, hvor meget der skal til for at opnå den tilstand og dermed heller ikke kan afgøre, hvor store omkostninger det vil betyde.

Det generelle billede er for eksempel, at kemi slet ikke indgår i vurderingen af vandløbene. Det er det, medlemmerne af vandrådene har oplevet.

Problemet er, at ved ikke at tage hensyn til alle faktorer, så bliver det lettere for vandløb at komme ind i vandløbene med god økologisk tilstand, selvom de slet ikke lever op til kravene. For er blot ét af kravene ikke opfyldt, så skal vandløbet ud af vandplanerne.

”Det er salami-ekspropriation. Det er fup. Det svarer til at køre gennem tåge og få at vide, at der om lidt kommer et skilt, som viser, at vi snart er der, men der er masser af skilte endnu indhyllet i tåge”, sagde Nikolaj Schulz.

For ham ser det ud til, at man vil erklære så mange vandløb som muligt i Danmark som værende i god tilstand, for derefter på et senere tidspunkt at lave de manglende målinger, der vil vise, at de ikke er det alligevel. Det vil medføre krav om nye miljøtiltag.

Store forskelle

I selve arbejdet i vandrådene viste det sig, at der har været store forskelle. I en række vandråd har der været endda meget store problemer med arbejdet i vandrådene.

Et vandrådsmedlem fortalte, at man helt absurd havde brugt en tredjedel af tiden på at diskutere, om dræn var naturlige eller kunstige vandløb.

Andre steder er det gået bedre. Man er et enkelt sted blevet enig i vandrådet om, at vandspejlet skal være under drænrørsniveau. Alligevel er det pågældende vandrådsmedlem usikker på, hvordan det ender, fordi kommunerne ikke behøver at følge vandrådenes indstillinger.

I et par andre vandråd var det også forløbet godt, og de havde haft et fint samarbejde, lød det på onsdagens møde. Mange andre steder havde der dog været store problemer.

Virkelighedstjek er vejen frem

Chefjurist Nikolaj Schulz kom alligevel med en frisk opfordring:

”Glem alle de forhindringer, der bliver sat op. Brænd papirerne og gå ud og lav et virkelighedstjek. Det er det, vandrådene er blevet bedt om”.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top