Byrådskandidater til kamp for landbruget

To medlemmer af byrådet i Jammerbugt Kommune gør opmærksom på de fine resultater, de har leveret for det vigtige erhverv

byskilt

Af Asger Møller Madsen, medlem af teknik og miljøudvalget (V), Jammerbugt, Vesterbjergvej 5, 9460 Brovst, og Torben Toft Sørensen, næstformand i teknik og miljøudvalget (V), Jammerbugt, Ingstrupvej 44, Vester Hjermitslev, 9700 Brønderslev

Gode vilkår til erhvervslivet har altid været en af Venstres mærkesager. Landbruget er et af de erhverv, der har stor betydning i Jammerbugt Kommune som landkommune.

I den seneste valgperiode, hvor vi har siddet i teknik- og miljøudvalget, har der været flere sager, vi har kæmpet for.

Fokus på om alle jordvolde/diger nu også har historisk værdi

En af de første sager var dispensation til forhøjet akseltryk til gyllevogne.

Dispensation til fjernelse af små jordvolde/diger var en anden sag. Desværre blev flere af disse afvist i Natur- og Miljøklagenævnet. En afgørelse fik vi dog medhold i. De mange sager har resulteret i, at man har fokus på, om det nu også er alle jordvolde/diger, der har historisk værdi.

Flere midler til vandløbs-vedligeholdelse

Vi har haft stor fokus på vandløbs-vedligeholdelse. Et synligt resultat heraf var, da vi for to år siden formåede at øge budgettet hertil med kr. 300.000.  Ikke mange kommuner har prioriteret dette.

Ultimo oktober har vi igangsat rydning af grene/træer, der hindrer vandgennemstrømning i Ryå. Sammen med slåning af tagrør og oprensning af banketter med mejekurv sikrer vi, at vandet kan løbe uhindret.

Den lange behandlingstid af byggesager har vi fået vendt i Jammerbugt Kommune ved at ansætte flere medarbejdere i afdelingen samt ved etablering af et samarbejde med Brønderslev Kommune. Behandlingstiden er nu nede på et acceptabelt niveau.

Vi skrev Danmarkshistorie med “Jammerbugt-sagen”

Vi har – som den første kommune i Danmark – givet den første miljøtilladelse efter målinger i stedet for modelberegninger. Desværre blev den senere afvist; men vi viste i Jammerbugt Kommune, at vi turde gå foran. Behandling af miljøsager sker i tæt dialog med ansøger, hvor vi har fokus på muligheder i stedet for begrænsninger.

Et godt erhvervsliv med optimale vilkår – og her tænkes ikke kun på landbrug – er en forudsætning for en sund kommune. Venstre vil gå forrest her og håber, at vi får lov til at sætte dagsordenen, også de kommende fire år.

(Både Asger Møller Madsen og Torben Toft Sørensen er medlemmer af Bæredygtigt Landbrug. Indlægget er sendt til lokale medier i Nordjylland).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top