Da Churchill kom til Agerskov…

Esben Lunde Larsen får her nok et spørgsmål efter sin optræden i Agerskov forleden - samt et forslag til endnu et Churchill-citat

esben-paa-agerskov-kro-med-hans-og-jje

Af Poul Vejby-Sørensen, Cand. agro., Bæredygtigt Landbrug

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen gæstede tirsdag den 31. oktober Agerskovgruppen og strøede om sig med udmærkede Churchill-citater.

I betragtning af ministeriets håndtering af især grundvandsmålingerne fra GEUS og kvælstofmodellerne fra DCE havde det mest realistiske Churchill-citat dog været: ”Man kan kun have tiltro til en statistik, man selv har forfalsket”. Men af en eller anden grund sprang Esben Lunde over dette citat.

Esben Lunde blev skånet for følgende spørgsmål:

”Kan ministeren leve med en myndighedsbetjening fra forskere, der bevidst vildleder ham med falske oplysninger?”. Forklaring følger.

Der sidder stadig en sten i skoen efter høringen om Landbrugspakken i folketinget den 23.2.2016, hvor falsk tale førte til politisk ballade, der kulminerede med en ministerafgang.

Under høringen præsenterede professor Stiig Markager følgende graf – ikke som repræsentant for Aarhus Universitet, som det ellers stod skrevet på planchen, men derimod som privat person. Den omfattende debat har da også vist, at flere politikere fik den fejlagtige opfattelse, at Markager var repræsentant for Aarhus Universitet.

Grafen viser en påstået sammenhæng mellem dansk udledning af kvælstof og vandets klarhed.

Grafen var hentet fra en artikel af samme forfatter i Aktuel Naturvidenskab, hvor den dog kun omtales som et ”eksempel på sammenhæng mellem kvælstoftilførsel og vandets klarhed”. (Altså ikke konkrete data fra noget konkret vand).

Enhver havforsker ved, at der passerer mindst 500 kubikkilometer (500.000.000.000 tons) vand ned gennem Kattegat og Bælterne med kvælstof fra Skagerrak (Jyllandsstrømmen – dvs. afløbsvand fra store dele af Vesteuropa via Tyske Bugt) og mindst 1000 kubikkilometer (1000.000.000.000 tons) vand op gennem Kattegat og Bælterne fra Østersøen (afvanding af et areal på ca. 40 gange dansk afløb).

Derfor er det ekstremt usikkert, hvilket vand, man måler i, og hvor det pågældende kvælstof kommer fra. Især fordi de omtalte ”seks stationer i Kattegat og Bælthavet” for størstedelens vedkommende er placeret på steder, hvor de domineres af alt andet end danske udledninger. Det ses også, at grafens punkter ligger så spredt, at det ikke er muligt at finde en veldokumenteret sammenhæng.

Grafen gav i sin tid anledning til et spørgsmål i Folketingets miljø- og fødevareudvalg om grafens pålidelighed. I ministerens svar henvistes til en artikel, der på ingen måde gav et tilfredsstillende svar.

Derfor henvendte jeg mig den 6. juni 2016 til ministeren, der meget venligt svarede følgende:

 

I svaret understregede ministeren vigtigheden af ”bred anerkendelse af det faglige  grundlag for kvælstofindsatsen” og henviste til den forestående internationale evaluering. Denne evaluering er nu afsluttet med det forventede klare budskab, at der overhovedet ikke er nogen brugbar sammenhæng mellem udledning af dansk kvælstof og vandets klarhed.

Vi vidste det formentlig alle sammen – også dem der skruede vandområdeplanerne sammen. Og hvis man ikke vidste det, var man ukvalificeret til denne opgave.

Hvad gør en minister, når vandområdeplanerne bygger på en indbildt sammenhæng (for ikke at sige lodret løgn), som nu også totalt afvises af det internationale forskerpanel?

Skematisk illustreret med den indsatte røde graf.

Føler ministeren sig ikke forpligtet til at efterleve egne ord om at nå ”bred anerkendelse af det faglige grundlag for kvælstofindsatsen”?

Bør landbruget ikke have en garanti for, at forskere, der fuldt bevidst har ført offentligheden og politikerne bag lyset, bliver fjernet fra myndighedsbetjeningen?

Kan ministeren fortsat acceptere at blive ført bag lyset med falske data?

I så fald bør ovennævnte Churchill-citat inddrages i manuskriptet til næste tale!

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.