Professor Markager er atter på vildspor

Forkerte postulater har ikke gang i virkelighedens verden - men har desværre allerede kostet landbrugserhvervet dyrt

jørgen-evald-jensen-torso-grøn-baggrund-1000-px

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Munkholmvej 49, Poulstrup

Vi ved, at 40 % af det kvælstof, man tilfører markerne, ender ude i miljøet.

Sådan sagde professor Stiig Markager, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience forleden i Radio 24syv.

Det er det rene vrøvl. Kender professoren hverken til simpel matematik eller naturens processer? Af den tilførte gødning udledes i virkeligheden under 10 procent til havmiljøet. Det er, hvad professoren burde have sagt.

Har intet med gødningen at gøre

Der vil altid være en naturlig baggrundsudvaskning også kaldet ”naturbidraget”. Det vil være der, uanset om man dyrker jorden eller ej. Den mængde har derfor intet med markernes gødningstilførsel at gøre. Landbruget kan da heller ikke stilles til regnskab for den del af kvælstoffet, som udledes med spildevand, overløb og punktkilder i øvrigt.

Ifølge NOVANA 2015-rapporten var den samlede udledning af kvælstof på ca. 60.000 tons. Landbrugsbidraget udgør kun en del af denne udledning. Ifølge NOVANA’s beregninger er denne del for nuværende sat til ca. 42.000 tons.

Der tilføres i alt årligt ca. 520.000 tons kvælstof til de danske marker i form af husdyrgødning og handelsgødning. Det giver ikke en 40 procent udledning, hr. Markager, men kun 8 %.

Efter Landbrugspakkens første år bliver der, også korrigeret for den mindre nedbør, udledt mindre næringsstoffer end tidligere. Det er fakta, når man måler og ikke modellerer efter professorens forkerte antagelser.

Kom ud i virkeligheden

Professor Markager: Kom ud i virkeligheden og mål, hvad der sker – og lad være med at fremture med dine forkert baserede antagelser, der ikke har gang i virkelighedens verden, men som desværre allerede har kostet landbrugserhvervet dyrt.

Lad være med dine dommedagsprofetier – det går jo langt, langt bedre, end dine spådomme lader ane. Anerkend dog det faktum, at dansk landbrug skaffer fødevarer med en minimal miljøbelastning.

(Indlægget har også været bragt i flere medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.