BL fastholder hård kritik af KO-bekendtgørelse

Chefjurist Nikolaj Schulz understreger, at får bare ét BL-medlem ørerne i maskinen som følge af de nye KO-krav, havner sagen i retten

Nikolaj Schulz

En af de allersidste ting, som Esben Lunde Larsen (V) nåede at sætte sin underskrift på, inden han gik af som miljø-og fødevareminister i onsdags, var den nye omstridte bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

Samtidig med at alle havde øjnene rettet mod Amalienborg, hvor Jakob Ellemann-Jensen (V) stod og blev præsenteret som ny miljø-og fødevareminister, så sendte en af de styrelser, som han har fået ansvaret for, Landbrugsstyrelsen, nemlig onsdag klokken 11.30 nyheden ud om, at KO-bekendtgørelsen er blevet ændret.

Ændringerne trådte i kraft i går.

Ændringerne er lavet for at overholde en henstilling til Danmark fra EU-Kommissionen om fuglebeskyttelse.

De KO-krav, som vedrører fuglebeskyttelse, bliver nu udvidet til også at gælde udenfor Natura 2000-områder på de nationalt udpegede naturområder, § 3-arealerne.

Landbrugsstyrelsen: Vi har lyttet

Ifølge Landbrugsstyrelsen har man lyttet efter de cirka 250 høringssvar, som man har modtaget, og hvor der i flere af dem er udtrykt bekymring for landmænds retssikkerhed i forbindelse med den nye bekendtgørelse.

Styrelsen oplyser blandt andet, at man nu “låser” kontrolgrundlaget, så det kun er de beskyttede naturtyper, som er registreret på Danmarks Miljøportal pr. 1. november året før, som er omfattet af KO-kontrollen.

Dermed bør landmænd – ifølge Landbrugsstyrelsen – altså have god tid til at sætte sig ind i, hvilke arealer det er, som er omfattet af KO-krav.

Derudover vil man også som landmand få en henstilling for mindre betydelige overtrædelser, som man har 24 timer til at få rettet, inden man eventuelt får en advarsel eller bliver trukket i landbrugsstøtte. Derudover har Landbrugsstyrelsen også ændret i den karakterskala, som man benytter, når man bedømmer, hvor alvorlige overtrædelserne af de pågældende KO-regler er. Der skal nu mere til for at få en høj karakter, som altså betyder støttetræk.

I alt vurderer styrelsen, at blot ti landmænd om året vil få enten en henstilling, advarsel eller en KO-sanktion som følge af manglende overholdelse af regler om fuglebeskyttelse.

Juraprofessor bakker BL op i kritikken

Det er især Bæredygtigt Landbrug, der har kritiseret KO-bekendtgørelsen.

Foreningen mener ikke, at man på den måde, som de danske myndigheder har gjort for at imødekomme henstillingen fra EU-Kommissionen, kan pålægge KO-krav på § 3-arealer udenfor Natura 2000-områderne.

Juraprofessor Peter Pagh fra Københavns Universitet har bakket op om kritikken i et notat, som han har leveret til Bæredygtigt Landbrug, der havde bedt om hans juridiske vurdering af KO-bekendtgørelsen. Effektivt Landbrug omtalte notatet for cirka to uger siden.

Her er professoren blandt andet kommet frem til, at der faktisk har været problemer med bekendtgørelsen længe før det udkast, som blev sendt i høring i februar. Ifølge Peter Pagh er de specifikke KO-krav, som er blevet udvidet til nu også at gælde udenfor Natura 2000-områderne, nemlig allerede retsstridige, og det har de været siden 2005. Det vil sige, at de landmænd, der siden 2005 har fået en KO-sanktion på lige præcis de krav, faktisk, ifølge professoren, har krav på at få tilbagebetalt det beløb, som de er blevet trukket i landbrugsstøtte.

Ændrer ingenting

Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, forklarer, at de ændringer, Landbrugsstyrelsen har lavet i forhold til udkastet, dermed heller ikke betyder noget for den kritik, foreningen har rejst i de seneste måneder.

“Der er intet i den kritik, som vi er kommet med, der er ændret overhovedet. De har slet ikke taget højde for den. Ellers havde de jo slet ikke udstedt den her bekendtgørelse”, siger Nikolaj Schulz, der altså ikke giver meget for Landbrugsstyrelsens udmelding om, at der er lyttet til høringssvarene.

“Det må være nøje udvalgte høringssvar, som Landbrugsstyrelsen har lyttet til. Lige nu har de lempet på kontroldelen, og mit bedste bud er, at de godt ved, at de er ude på juridisk gyngende grund. Men hvis de insisterer på at gennemføre reglerne, som de tilsyneladende gør, så er den eneste måde, at de kan gardere sig imod en konflikt med danske landmænd og i sidste ende en retssag, som de ville tabe, det er ved lempe så meget på kontrollen, at de reelt sætter håndhævelsen ud af kraft. Så på den måde kan man konstruere en situation, hvor man opretholder nogle retsstridige regler, ved samtidig at sikre sig, at man ikke håndhæver dem”, siger Nikolaj Schulz.

Forudsigelighed og retssikkerhed

Men hvis ingen landmænd kommer i problemer, hvorfor er det så egentlig overhovedet stadig vigtigt for jer i Bæredygtigt Landbrug at forfølge den her sag og kritisere bekendtgørelsen nu?

“Det nærmer sig et retsfilosofisk spørgsmål. Der er to ting, som er fuldstændigt afgørende. Det ene er forudsigelighed, det andet er retssikkerhed. Det er to kerneelementer til at forudsige, hvilken retsstilling man har. Og det er jo ikke lovlig retstilstand at lave nogle regler, hvor man KO-belægger en masse arealer, men som man egentlig ikke har tænkt sig at håndhæve på linje med andre KO-regler. Det er jo embedsværket, der udstikker de interne instrukser, og det er embedsværket, der sidder og ændrer vejledningerne. Så hvis vi nu siger, at vi i morgen har en ny regering, så kan de jo stramme det op uden krav om, at bekendtgørelse eller lov bliver ændret. Det er jo et retsløst samfund. Så har vi hverken retssikkerhed eller forudsigelighed”, siger Nikolaj Schulz.

Klar til retssag

Chefjuristen understreger, at får bare et BL-medlem ørerne i maskinen, som følge af de nye KO-krav, som altså ifølge juraprofessor Peter Pagh har været retsstridige siden 2005, så vil foreningen bakke vedkommende fuldstændigt op og vil med garanti køre en sådan retssag.

“Det her skal testes ved domstolene. Og vi opfordrer derfor også vores medlemmer til at fortsætte den drift, som de hidtil har haft”, siger Nikolaj Schulz.

(Artiklen var bragt i Effektivt Landbrug fredag den 4. maj og bringes efter aftale med avisen ligeledes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.