God tone til debat på Ryegaard Gods

Selvom holdningerne var i hver sin ende, da landbrugspolitisk interesserede fra hele viften mødte op til debat og dialog på Dansk Planteværns demonstrationslandbrug, blev det til en lærerig og spændende dag for deltagerne

ryegaard-moede

Forleden, på en solrig dag på Ryegaard Gods mellem Holbæk og Roskilde, mødte et talstærkt antal mennesker op til konstruktiv debat og dialog mellem de yderste grene af det landbrugspolitiske spektrum.

Emnerne for debatten var blandt andet pesticider og kød i fødevareproduktionen.

Bæredygtigt Landbrug var med, da Dansk Planteværn, DI Fødevarer, COOP og Verdens Bedste Fødevarer skød gang i debatten, hvor der forinden var mulighed for at komme på rundtur på Dansk Planteværn på Ryegaard Gods, der både har økologisk og konventionel planteavl.

Blandt debattørerne var COOP, DI Fødevarer, Bayer Nordic, Stryhns, Dansk Vegetarisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og godsejer Johan Scheel.

Kan pesticider undværes?

Emnet for dagens helt store debat var, om fremtidens mad er med eller uden pesticider.

Godsejer Johan Scheel driver både økologisk og konventionelt landbrug, og han fortalte om fordelene og ulemperne ved begge. Niels Bjerre fra Bayer Nordic fortalte om fremtidens behov for nye økologiske og konventionelle måder at beskytte planterne på. Thomas Roland fra COOP var med for at fortælle om forbrugernes ønsker i fremtidens kølediske. Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening var også tilstede, for at give sit bud på naturens ønsker til, hvordan afgrøder bedst beskyttes.

Overraskende var det ikke, at Rikke Lundsgaard svarede ”pesticider er noget lort”, da hun blev spurgt om sin holdning til disse. På trods af sin pesticidmodstand nuancerede hun alligevel debatten, da hun erkendte, at nogle pesticider er værre for naturen end andre.

Thomas Roland erkendte, at pesticider ikke kan undværes. Han mener dog, at både forbrugere og landmænd helst vil være helt pesticidfri. I hans øjne skal der derfor arbejdes på at udvikle bedre og mindre belastende måder at beskytte afgrøder på.

I Niels Bjerres optik er det nødvendigt at have et effektivt og velfungerende landbrug, hvis man vil beskytte naturen. For ham handler det om at efterlade det mindst mulige aftryk på klimaet – samtidig med at vi producerer endnu mere. Vejen dertil er gennem forskning og videnskab.

Selvom holdningerne spændte vidt, var der alligevel plads til konstruktiv dialog mellem parterne. Spændingerne var størst mellem Rikke Lundsgaard og Niels Bjerre, men begge forholdt sig alligevel høflige og lyttende til hinandens argumenter og modargumenter.

Skal der kød på menuen?

Det blev også diskuteret, om fremtidens madmarked skulle være med eller uden kød. Her var det Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer, Kristian Kornerup, administrerende direktør i Stryhns, og Rune-Christoffer Dragsdahl, formand for Dansk Vegetarisk Forening, der hver især kom med input i form af oplæg og debat.

Leif Nielsen fremførte, at verden efterspørger kød, og at tendensen fortsætter. Danmark er ekspert på kød, og det kan vi blandt andet udnytte til at tilpasse os et internationalt marked, der efterspørger animalsk protein i stor stil.

Kristian Kornerup forklarede, at Stryhns søger at tilgodese forbrugernes behov – uanset hvordan de vælger at spise.

Rune-Christoffer Dragsdahl var, ikke overraskende, langt fra enig med Leif Nielsen. Ifølge ham vælger mange andre lande kødet fra, blandt andet England. Men også store lande, som Kina og Indien, har kultur for et begrænset kødindtag.

Publikum var, naturligvis, stort set alle landbrugsinteresserede. Mange virkede lettede over, at dagen stod i dialogens tegn, og trods de dybt forankrede uenigheder blev der alligevel diskuteret konstruktivt publikum imellem.

Video-optagelser fra dagen

Her kan du selv høre og se, hvordan det gik for sig, da der blev diskuteret kødspisning:

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

(Kilde: Dansk Planteværn)

Her kan du se og høre paneldeltagerne diskutere, om der er plads til pesticider i fremtidens fødevareproduktion:

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

(Kilde: Dansk Planteværn)

Af Anders Lei, journalist@baeredygtigtlandbrug.dk, & Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top