Iltsvind i sommervarmen

Der har ikke været megen iltsvind i år. For en god måned siden var der enkelte rapporter om iltsvind i belastede fjorde. Men selv miljøstyrelsen har understreget, at iltsvind ikke er så udbredt i år.

fuglede-i-mark

Af Flemming Fuglede Jørgensen, Formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Nu rapporteres så, at giftige blågrønalger har indtaget flere badesøer – b.la. Furesøen i udkanten af Københavnsområdet. Sommervarmen gør sit. Men hovedårsagen er, at der er udledt store mængder fosfor fra kloakvand via dårligt fungerende rensningsanlæg samt ophobning af fosfor i bundslammet. Samtidig udledes der stort set intet kvælstof pga. tørken.

Når kvælstofkoncentrationen er lav og fosforkoncentrationen er høj stortrives blågrønalgerne, idet de har evnen til at optage kvælstof fra luften. De ligger i overfladevandet og skygger for andre alger.

Den nuværende situation med giftige blågrønalger, der kan være farlige for badegæster og hunde, ødelægger søens tilstand. Situationen er skabt af forurenet spildevand, der indeholder fosfor kombineret med mangel på kvælstof. Forholdet mellem kvælstof og fosfor bør være 7:1 – i øjeblikket er den balance voldsomt forrykket, pga. for meget fosfor.

Mange politikere har en automatreaktion, når der tales om iltsvind. De siger, det er landbrugets skyld og at landbrugspakken er problemet.

Det er ikke korrekt. Der er ikke efter landbrugspakkens vedtagelse udledt problematiske mængder kvælstof fra landbrugsarealerne. Politikerne burde interessere sig for fosforforurening forårsaget af dårligt renset kloakvand, der ødelægger søer og vandløb.

Det er for meget fosfor og for lidt kvælstof, der er problemet ved iltsvind. Derfor er der to pragmatiske muligheder for at afhjælpe situationen: Tilfør mindre fosfor dvs. rens spildevandet bedre eller tilfør mere kvælstof.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.