Landmænd i Lille Vildmose hyrer BL-advokat

Landmændene har slet ikke fået den erstatning, som de er berettiget til, siger advokat Niels Munch fra Sønderby Legal

munch

Tre nordjyske landmænd, som kræver højere erstatning for et omstridt naturgenopretningsprojekt på deres jorder i Lille Vildmose, har hyret advokat Niels Munch til at føre sagen.

Han repræsenterer Bæredygtigt Landbrugs advokatfirma, Sønderby Legal i Randers.

Urimelig behandling

”De tre berørte landmænd har fået erstatning under forudsætning af, at jorden fortsat kunne benyttes til både græsning og høslet. Nu viser det sig, at området kommer til at stå under vand, hvis naturgenopretningsprojektet gennemføres. Derfor har landmændene slet ikke fået den erstatning, som de er berettiget til, og det er urimeligt”, fortæller Niels Munch til Maskinbladet.

Aalborg Kommune søgte allerede i 2013 Fredningsnævnet om tilladelse til naturgenopretning i området sydøst for den nordjyske hovedstad. Landmændene i Lille Vildmose fik erstatning efter Taksationskommissionen men blev dengang lovet, at jorden stadig ville have værdi for dem i relation til græsning og høslet. Da kommunen ikke fik gjort noget ved projektet indenfor en treårig frist, måtte man genansøge i 2016 – men nu med det resultat, at vandspejlets hævelse reelt har gjort arealerne værdiløse.

Balladen tog til, da kommunen uden retskendelse eller samtykke trængte ind på landmændenes ejendom for at udføre gravearbejde. Landmændene – hvoraf flere er medlemmer af Bæredygtigt Landbrug – føler, at deres ejendomsret er krænket, og de er derfor med BL’s opbakning gået til kamp mod systemet.

BL-formand: Stop vanviddet

Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen har flere gange i sine ugentlige medlemsbreve kritiseret Aalborg Kommune i sagen. Blandt andet, da politiet blev brugt som redskab i forbindelse med en dramatisk anholdelse af en landmand, som angiveligt sad roligt på sin stol på sin egen mark med en kop te i hånden.

”Vanviddet må dog have en grænse og stoppes øjeblikkeligt. Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune, må have en sort samvittighed”, skrev Flemming Fuglede i medlemsbrevet.

”BL følger fortsat arbejdet tæt, idet vi går ud fra, at stadsgartneren snart må finde andre græsgange”, tilføjede BL-formanden.

Medieinteresse for balladen

Også Jyllands-Posten og TV2 Nord har beskrevet sagen fra Lille Vildmose: Kommunen beskyldes for at bruge ulovlige selvtægtsmetoder ved at grave grøfter, lægge membran og etablere et dige. Kommunen har også uden aftale fjernet og flyttet Natura 2000-hegn og dermed umuliggjort den afgræsning af områderne, som de lokale lodsejere er forpligtet til i henhold til aftalen med Landbrugsstyrelsen. Efter TV2 Nords indslag – der omtalte en anholdelse af en landmand, som blot befandt sig på sin egen jord – valgte kommunalpolitikerne i Aalborg at udsætte yderligere arbejde på arealerne.

”Jo, der mangler lige nogle formaliteter, indrømmede Kirsten Lund Andersen i udsendelsen – sådanne formaliteter, der handler om, hvad der er dit og mit, og om kommunen må grave på andre folks jord uden tilladelse, er dog ikke helt ligegyldige”, som BL-formand Flemming Fuglede formulerede det i sit medlemsbrev.

Du kan læse Maskinbladets artikel om sagen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.