BL om vandplaner: Selvfølgelig skal økonomiske konsekvenser vurderes!

Bæredygtigt Landbrug overvejer næste skridt efter onsdagens afgørelse i den store vandplanssag ved Vestre Landsret

dommerhammer

Vestre Landsret afviste onsdag at sende den store vandplanssag videre til EU-Domstolen, ligesom retten undlod at følge de fleste af Bæredygtigt Landbrugs påstande i sagen.

”Nu skal vi have nærlæst kendelsen. Men jeg kan garantere så meget, at vi fortsætter kampen for at blive reguleret fagligt og juridisk korrekt – for disse omstridte vandområdeplaner er en katastrofe for dansk landbrug”, lyder den første reaktion fra Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen.

Underlig begrundelse skal granskes nærmere

Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup kalder Vestre Landsrets begrundelse for at afvise sagen ”umiddelbart underlig”:

”Som jeg læser papirerne, mener landsretten, at fordi man har valgt at bringe alle vandområder tilbage til den miljøstatus, de havde i år 1900, er man fra myndighedernes side lykkelig fri for at vurdere de økonomiske konsekvenser af planerne. Hvorimod sådanne beregninger havde været påkrævet, hvis man havde besluttet sig for en billigere mellemvej. Det giver ingen mening – og derfor er vi sammen med det øvrige landbrug nu nødt til at vurdere, hvordan vi kan reagere på det her”, siger Hans Aarestrup.

Risikerer kæmpe braklægning

Bæredygtigt Landbrug stævnede lillejuleaften 2016 Miljø- og Fødevareministeriet og det daværende NaturErhvervstyrelsen samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning for de vandområdeplaner, der risikerer at braklægge store dele af dansk landbrug. Det faglige fundament bag planerne er ifølge landbruget mangelfuldt, ligesom usikkerhed og fejlslutninger præger planernes tilblivelse. Der fokuseres bl.a. på kvælstof-reducerende tiltag i områder, hvor der ingen kvælstof-problemer er.

Forskere bekræftede manglende faglighed

Efter stævningens fremsendelse har internationale forskere – som fik til opgave at evaluere de danske vandplaner – bekræftet den manglende faglighed i implementeringen.

Bæredygtigt Landbrug var som mandatar for sine medlemmer alene om stævningen, da den i sin tid blev fremsendt. Efterfølgende har Landbrug & Fødevarer samt Landsforeningen af Danske Svineproducenter og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter besluttet at blive såkaldte biintervenienter i sagen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.