Liberale politikere: Køb konventionelt – for klimaets skyld

I Københavns Kommune har Liberal Alliance stillet forslag om at beregne, hvor stor CO2-besparelsen ville være, hvis kommunen erstattede sine indkøb af økologiske fødevarer med konventionelle

landskab-hvede-juli-16-1

”Når man er valgt i Københavns Kommune, kan man mærke, at klimaet er det altoverskyggende tema. Alle er så grønne og hellige”, siger Alex Vanopslagh (LA), der er gruppeformand og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune.

Han har stillet forslag i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune om, at kommunen bør købe konventionelle fødevarer i stedet for økologiske.

”Jeg ville have beregnet, hvor meget CO2 man kan spare ved at erstatte indkøb af økologiske fødevarer med konventionelle fødevarer her i kommunen. Blandt andet fordi det kunne være en måde, hvorpå man kunne hjælpe venstrefløjen med deres store ønske om at nedbringe kommunens CO2-udslip”, siger han.

Borgerrepræsentationen har vedtaget en 2025-Klimaplan, hvor målet er, at København skal være CO2-neutral i 2025. Halvvejs mod 2025 viser fremskrivninger, at med de tiltag, København har sat i gang, vil den samlede udledning i 2025 nu være på 200.000 ton CO2. Kommunen har samtidig en målsætning om, at 90 procent af fødevarerne i kommunale køkkener skal være økologiske.

Fakta skal frem

Medlemsforslaget blev nedstemt. 41 stemmer imod – og 12 for. Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemte for, mens Alternativet, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti stemte imod.

”Venstrefløjen vil ikke engang beregne det, og det er noget hykleri, for så prøver de på at tage monopol på at bestemme, hvornår noget er vigtigere end klimaet. Forslaget udstiller også, at venstrefløjen ikke går op i fakta, når det gælder miljø og klima”, siger Alex Vanopslagh.

Selvom forslaget er blevet nedstemt, vil han fortsat kæmpe for, at Københavns Kommune får øjnene op for fakta.

”Fødevare- og madindkøbspolitikken i Københavns Kommune skal revideres løbende, og der vil jeg igen tage op, at vi bør droppe de økologiske fødevarer og satse på de konventionelle fødevarer – men vigtigst af alt, at vi får fakta på bordet”, siger han.

Uhensigtsmæssigt for klimaet – og dyrere

Venstre stemte for LA-forslaget. Jens-Kristian Lütken (V), som er konsulent og medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune, var ordfører på forslaget, da det var i salen. Han mener, det er helt reelt at undersøge, om økologisk indkøb har en negativ klimamæssig effekt. Især når forskning viser dette.

”Jeg synes, at når Københavns Kommune er så stor en indkøber af fødevarer, har vi forpligtelser til at genbesøge de beslutninger, som et flertal i kommunen har truffet. Blandt andet i forhold til vores ret rigide økologipolitik”, siger han.

Ligesom Alex Vanopslagh er han af den opfattelse, at det handler om at få en øget fokus på faktuelle oplysninger på området. Noget, som han har vanskeligt ved at forstå, at et flertal i kommunen kan være imod.

”Normalt forholder det sig sådan, at hvis nogen beder om at få belyst en sag yderligere, er der ingen, der har noget imod det. Vi stiller tusindvis af spørgsmål hvert år, og selv den mindste byggesag bliver belyst fra den ene og den anden side. Der bliver brugt rigtig meget energi på at finde fakta frem og gøre politikerne klogere, inden de træffer beslutninger. Lige på det her er der altså et flertal, som ikke vil være klogere. Det kan man godt kalde fakta-resistens. For de stemmer jo imod at blive klogere”, siger han.

Jens-Kristian Lütken mener desuden, at man ikke bør lukke øjnene for den økonomiske side af sagen. Som medlem af kommunens børne- og ungdomsudvalg oplever han de problemer, økologipolitikken medfører i forhold til mad-indkøb i blandt andet daginstitutioner og skoler.

”Vi kan ikke gøre brug af statens mængderabat, fordi vores krav er så specielle i forhold til, hvad man gør i resten af landet. Det gør det bare dyrere for borgerne”, siger Jens-Kristian Lütken.

”Samtidig indskrænkes de lokale indkøberes faglige råderum, fordi de skal købe økologiske fødevarer, der er dyrere, end de måske ellers ville have prioriteret. Der synes jeg, at det eksempelvis skal være økonomaen ude i storkøkkenet, der bestemmer. Det skal ikke være politikerne, der trækker målsætninger ned over hovedet på folk, der rent faktisk ved, hvordan man laver god, sund og nærende mad til mange mennesker”, fortsætter han.

Større CO2-udslip fra økologi

Poul Vejby-Sørensen, cand.agro. og faglig rådgiver i Bæredygtigt Landbrug, siger:

”Der er ikke nogen, der vil bestride, at økologisk produktion er bagud på klimaområdet. God konventionel produktion er langt mere klimavenlig”.

Det erkendes også af flere grønne organisationer – Økologisk Landsforening, Dyrenes Beskyttelse og den grønne tænketank Concito – at økologisk produktion har et større aftryk på klimaet.

Sammen med Arne Grønlund, som er seniorforsker ved Bioforsk Jord og miljø i Norge, har Poul Vejby-Sørensen tidligere meldt ud, at økologisk produktion kan føre til en mindre mængde klimagasser per arealenhed. Men målt per produceret enhed mad er der ikke stor forskel. Tager man hensyn til, at økologisk landbrug har større arealbehov og dermed fører til reduceret CO2-binding i skov eller øget udslip af CO2 og lattergas ved opdyrkning af naturarealer, er der ingen tvivl om, at økologisk mad giver større udslip af klimagas.

”Hvis Københavns Kommune har en forventning om bare at komme i nærheden af deres erklærede CO2-målsætning, så er det mindste, de kan gøre, at fravælge økologi, der giver unødvendig øget CO2-udledning”, siger Poul Vejby-Sørensen.

Af Anders Lei, journalist@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top