Saboterer embedsmændene regeringens forsøg på afregulering?

Regeringen har en målsætning om at lette erhvervslivets administrative byrder - men forslagene strander hos embedsværket

lup1000

De i alt 218 forslag, som skal gøre det nemmere at drive virksomhed herunder landbrug i Danmark, er strandet i embedsværket.

Det viser en undersøgelse, som Dansk Industri (DI), har lavet. Undersøgelsen viser også, at embedsværket bliver langsommere og langsommere til at gennemføre de lettelser, som regeringen har godkendt – fremgår det af www.nbnews.dk.

Essentielt for landbruget

Regeringen har en målsætning om at lette erhvervslivets administrative byrder med fire milliarder kroner i perioden 2015-2020 og med yderligere to milliarder fra 2020 til 2025. Forslagene til forenkling af lovgivning og regler kommer fra ”Virksomhedsforum for enklere regler” og Implementeringsrådet. Implementeringsrådets særlige opgave er at undersøge, om den danske implementering af EU’s regler er mere restriktiv og omstændelig end i vore EU-nabolande. At foretage såkaldte nabotjek.

At EU-regler ikke bør overimplementeres i Danmark, berører i dén grad dansk landbrug – hvilket bl.a. kandidat til Europa-Parlamentet, Søren Gade (V), gjorde opmærksom på ved Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling i Horsens i marts 2018.

Søren Gade garanterede ved den lejlighed, at regeringens implementeringsudvalg er godt i gang med at sikre, at der ikke “lægges moms ovenpå” EU-regler. Danmark skal således ikke længere være EU-duks på dette område.

“Vi skal sikre, at reglerne er ens for alle i Europa”, lød det fra den erfarne Venstre-politiker i hovedtalen på BL-generalforsamlingen.

Forenklingen havner i en blindgyde

De to organer ”Virksomhedsforum for enklere regler” og Implementeringsrådet har i perioden fra 2012 til 2018 fremsat 800 forslag, som vil gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark. I begyndelsen blev forslagene hurtigt gennemført. I 2013 blev 85 pct. af forslagene gennemført, men siden er gennemførelsesgraden faldet, så kun 42 pct. af forenklings-reglerne blev gennemført i 2017. Altså kun halvt så mange som i 2013.

Det betyder, at forslag om forenkling havner i en blindgyde i et ministerium, og det kan derfor tage op til flere år, fra forslaget er vedtaget, til det får effekt for virksomhederne.

Mange forslag har overskredet tidsfristen

Der er tilsyneladende stor politisk vilje til at forenkle reglerne, men forslagene sander til i embedsværket, siger DI’s chef for Små og Mellemstore Virksomheder og Iværksætteri, Dorte Gram Nybroe.

Selv om regeringen gentagne gange har sagt, at forslag fra ”Virksomhedsforum for enklere regler” som hovedregel skal implementeres indenfor et år efter regeringens accept, så ligger der nu over 100 forslag, som har overskredet tidsfristen.

Der er imidlertid ingen tidsfrister på gennemførelse af Implementeringsrådets nabotjek af EU-regler. I alt er 33 nabotjek gennemført siden 2015, hvoraf 23 har ført til forslag om at forenkle danske regler eller praksis. 20 forslag er gennemført.

DI opfordrer til at sætte embedsværket på plads

DI opfordrer regeringen til at kræve, at embedsværket overholder den etårige tidsfrist, og at der også indføres en tidsfrist for gennemførelse af nabotjek og forenkling af EU-reglerne.

Du kan læse originaludgaven af artiklen fra www.nbnews.dk via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top