Sagen C-396/12 – en sejr for landmændenes retssikkerhed

BL’s chefjurist Nikolaj Schulz fortæller om en dansk indrømmelse, der endelig kom fire og et halvt år efter en skelsættende EU-dom…

20180301baeredygtigt-personale014

I februar 2014 slog EU-Domstolen fast i C-396/12:

Hvis en landmand skal rammes af sanktioner for KO-overtrædelser, skal landmanden udvise fortsæt eller uagtsomhed.

Det er stik imod den nuværende danske praksis, hvor KO-overtrædelser beror på et pointsystem. ”Nu har ministeriet langt om længe indset dommens betydning og citerer dommen i bemærkningerne til den nye gødskningslov”, fortæller Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz.

”Bedre sent end aldrig – BL opdagede som de første dommen og dens rækkevidde allerede i år 2014 – og har siden gentaget synspunktet overfor Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrugsstyrelsen”, tilføjer han.

Klare regler for at blive trukket i EU-støtte

I C-396/12 var en hollandsk landmand utilfreds med, at han blev gjort ansvarlig for en KO-overtrædelse på hans ejendom, der var begået af den lokale maskinstation under udkørsel af husdyrgødning på ejendommen. Landmanden mente ikke, afgørelsen kunne være rigtig, og derfor fik han sagen vurderet ved EU-Domstolen. Dommen slår fast, at en landmand skal have brudt KO-reglerne med vilje eller uagtsomt, for at kunne blive trukket i EU-støtte.

I juraen opererer man med forskellige ansvarsgrundlag. Det mest vidtgående ansvarsgrundlag er objektivt ansvar. Objektivt ansvar betyder, at uanset om man er skyld i forseelsen eller ej, bærer man selv ansvaret. Der gælder objektivt ansvar i f.eks. færdselsloven og hundeloven, men også i visse miljøregler.

Som landbruger skulle man nogle gange tro, at der gælder et objektivt ansvar i forbindelse med KO-sager. Dette er dog ikke tilfældet, lyder vurderingen fra Nikolaj Schulz:

”Miljø- og Fødevareministeriet samt Landbrugsstyrelsen har taget tilløb til at få integreret dommen flere gange, f.eks. har der sneget sig lidt ind i KO-vejledningen for nogle år siden, men det er dog første gang, at ministeriet så klart og i øvrigt helt korrekt gengiver indholdet og konsekvens af den mere end fire år gamle EU-dom”, siger Nikolaj Schulz.

Det danske pointsystem kan ikke bare fortsætte

Hvis det er sådan, at en landmand skal udvise uagtsomhed eller fortsæt for at få sanktioner, synes det svært, at det danske kontrolsystem med pointvurderingen kan køre upåvirket hen, forklarer chefjuristen:

”Lovforslaget er dog også roser med torne. På den ene side indrømmes rækkevidden af dommen. Omvendt anføres det i lovforslaget, at landmanden ikke kan påberåbe sig vejrforhold i forbindelse med udsåning af MFO-efterafgrøder”, siger Nikolaj Schulz.

”Det er selvfølgelig helt kuk, at man i de specielle bemærkninger i lovforslaget fremhæver, at en landmand ikke kan undskylde sig med vejrforhold”.

Ikke nok at KO-regler er overtrådt

EU-dommen er klar nok, understreger Nikolaj Schulz:

”Dommen fra Holland er en sejr for landmændenes retssikkerhed, for det er hermed slået fast, at det nu ikke er nok for myndighederne at konstatere, at KO-reglerne er blevet overtrådt. Myndighederne skal nu også undersøge, hvordan reglerne er blevet overtrådt, altså om det er sket med fortsæt eller en tilstrækkelig grad af uagtsomhed. Derudover skal kontrollanten også vurdere, om det er tredjemand, der har brudt reglerne,” siger Nikolaj Schulz.

”Hvis man skal vurdere, om eksempelvis manglende udsåning af MFO-efterafgrøder kan sanktioneres, skal man selvfølgelig inddrage alle konkrete forhold, herunder vejret, vandløbsforhold, individuelle forhold, m.v. – ellers kan man jo ikke fastslå, om manglende udsåning er en bevidst handling eller er undskyldelig”.

Du kan læse mere om BL’s høringssvar vedrørende den nye gødskningslov HER. Og i artiklerne herunder kan du blive klogere på den pågældende EU-dom:

https://blb.dk/2014/10/eu-dom-om-ko-reglerne-er-en-sejr-for-landmaendenes-retssikkerhed/

https://blb.dk/2015/09/skal-landmanden-boede-for-naturens-luner-2/

https://blb.dk/2017/08/satellitovervaagning-af-danske-landmaend-nej-tak-2/

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top