Bæredygtigt Landbrug har vundet gødningssagen

”Nu kæmper Bæredygtigt Landbrug videre for at beholde den livsvigtige gødning”, lyder det fra BL’s faglige direktør Jørgen Evald Jensen efter forliget i sagen

jørgen-evald-jensen-torso-grøn-baggrund-1000-px

Bæredygtigt Landbrug har – som det fremgik af BL’s generalforsamling i onsdags – indgået forlig i gødningssagen.

Det betyder, at den omfangsrige sag nu lukkes.

Formand Flemming Fuglede Jørgensen og faglig direktør Jørgen Evald Jensen understregede begge på generalforsamlingen, at gødningssagen har haft uvurderlig betydning for hele landbruget: Uden gødningssagen havde vi ikke fået Landbrugspakken – og uden gødningssagen havde vi stadig måttet udpine jord og afgrøder.

Jørgen Evald Jensen uddybede:

”Den manglende gødning har kostet erhvervet 1,8 mia. kr. årligt. Det viser syn og skøn i forbindelse med sagen. Det bekræftes i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet”.

Da Bæredygtigt Landbrug begyndte gødningssagen, troede INGEN på, at gødningsloven ville blive ændret. Tværtimod blev Bæredygtigt Landbrug hånet fra flere sider.

”Hvis I tror, at I nogensinde får kvælstoflovgivningen lavet om, er I godt dumme”, sagde næstformanden for L&F således dengang i 2012.

Faglig viden vandt gødningssagen

Bæredygtigt Landbrug troede på de faglige argumenter og vandt gødningen til landmanden.

Bæredygtigt Landbrug stævnede staten, og igennem retssagen påviste Bæredygtigt Landbrug mange af de fejl, der var:

Marginaludvaskningen var udregnet forkert: Det økonomiske tab var 10 gange større, end staten havde beregnet.

Normreduktion er et af de dyreste og mindst effektive virkemidler. Det var det, den danske stat benyttede, selvom man ifølge EU-lovgivningen ikke må begynde med det dyreste virkemiddel.

Bæredygtigt Landbrug har fået afdækket, hvor ringe grundvandsovervågningen i Danmark reelt er og påvist, at målesteder skiftes ud (så der ikke kan sammenlignes), at målesteder uden nitrat byttes ud med steder med nitrat – og at COWI-rapporten, som skulle forklare alt dette, var købt og betalt for at frikende ministeriet, og at Kammeradvokaten derfor trak den selv ud af sagen.

Bæredygtigt Landbrug har desuden bevist, at beregningerne i Landbrugspakken viser 50.000 tons for højt på den samlede N-kvote. Det skyldes, at beregningerne er baseret på tal fra 2012 og ikke på de nyere faktuelle tal, der er til rådighed. Derfor er det også helt hen i vejret at påstå, at landmændene kun brugte 52 % af den ekstra kvote.

Bæredygtigt Landbrug påviste også, at den direkte udledning fra renseanlæg og overløb er langt større end besparelsen på reducerede normer.

Og der var mange flere afsløringer – og påvisninger: For selvfølgelig bruger landmanden hele den ekstra gødningskvote – der er stillet til rådighed.

Bæredygtigt Landbrug påviste desuden, at det var forkert, at 20 % af drikkevandet indeholder mere end 50 mg nitrat per liter. Det var ligeledes forkert, at 17 % af grundvandet indeholder mere end 50 mg nitrat per liter.

Kun VandMiljøPlan I har haft effekt

Oven i det viste Bæredygtigt Landbrug, at VandMiljøPlan III var uden virkning for udvaskning af N, og at også VandMiljøPlan II var uden effekt på udvaskningen. Det var lukning af punktkilder i VandMiljøPlan I, der gjorde forskellen. De blev lukket allerede i 1990’erne.

Bæredygtigt Landbrug har igennem gødningssagen fået en viden, indsigt og overblik over kvælstof, kvælstofregulering og modeller, som er uvurderlig og enestående takket være et unikt sammenhold og samarbejde i foreningen og med et hårdtarbejdende team i maskinrummet bestående af Bente Andersen, Vagn Lundsteen, Helge Lorenzen, Ulrik Lunden, Jørgen Evald Jensen og Hans Sønderby Christensen. Og fordi Bæredygtigt Landbrug havde og har en formand og en bestyrelse, der vil landbruget.

Bæredygtigt Landbrug mødte opbakning fra svineproducenter og mælkeproducenter, LandboSyd og Agrinord samt en enestående opbakning og forståelse fra medlemmerne.

”Lukningen af gødningssagen er derfor en meget stor sejr for det danske landbrug. Nu kæmper Bæredygtigt Landbrug videre for at beholde den livsvigtige gødning. Ingen skal være i tvivl: Bæredygtigt Landbrug er parat til at starte en ny sag op, hvis vi ikke på faglig og saglig vis får lov til at beholde den hårdt tilkæmpede og nødvendige gødning”, understregede Jørgen Evald Jensen på generalforsamlingen.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top