Søren Gade til kamp for lige konkurrencevilkår

Kandidat til Europa-Parlamentet er trist over, at man ikke fik afskaffet jordskatterne i forbindelse med tørkepakken – afslørede han mandag aften på møde i landboforening

gade

Det er en positiv ting for dansk landbrug, at hjemmemarkedet i kraft af EU-medlemskabet er vokset fra fem millioner til 500 millioner mennesker. Men som landbrugs-nation kan vi ikke leve med ulige konkurrencevilkår i dette hjemmemarked.

Sådan lød det fra Søren Gade – en af Venstres kandidater til det kommende europaparlamentsvalg – da han mandag aften gæstede Vejle-Fredericia Landboforenings generalforsamling på Hotel Munkebjerg ved Vejle.

Små og mellemstore brug bør ikke favoriseres

Her talte han blandt andet imod det forslag fra EU-kommissionen, der taler om at lægge loft på, hvor meget man kan få i landbrugsstøtte. Dét vil favorisere små og mellemstore brug og gå ud over de effektive og i øvrigt også mere miljøvenlige større bedrifter, som vi har mange af i Danmark. Søren Gade advarede samtidig imod muligheden for at flytte en tredjedel af søjle I-midlerne (den direkte hektarstøtte) til søjle II-midlerne (landdistriktspuljer og lignende), sådan som der ligeledes er lagt op til:

”Dansk landbrug bliver gang på gang ramt af ulige konkurrence – og det er ulige konkurrence at kunne fjerne noget af støtten. For mig handler det her ikke om at beskytte vores landbrug – men om at vi i det mindste opfører os ordentligt i forhold til et erhverv, der står for 25 % af den samlede eksport og betyder så meget for vores samfund”, lød det fra Søren Gade.

Konkurrenceforvridende jordskatter

Den kendte Venstre-politiker afslørede på mødet mandag aften, at han er skuffet over den såkaldte tørkepakke, der fulgte i kølvandet på den drøje sommer i 2018.

”Den var der ikke megen hjælp i”, erkendte han.

”Det var tydeligvis svært at finde politisk flertal for at afskaffe eller nedsætte pesticidafgifterne. Men man havde en oplagt mulighed for at fjerne jordskatterne, der i dén grad er en skat på produktionen og konkurrence-forvridende. Jeg er lidt trist over, at det ikke skete”, tilføjede han.

Skyd vildsvinene i grænselandet

Søren Gade kom også ind på Brexits betydning for dansk fødevare-produktion, Danmarks rolle i forbindelse med den grønne omstilling samt om det kommende vildsvinehegn, som han er en stor tilhænger af.

”For min skyld kan man give skydepræmier på 5.000 eller 10.000 kr. per vildsvin i grænselandet. De vildsvin skal bare væk – her kan vi ikke være hårde nok”, sagde han.

Vigtigt ikke at overimplementere EU-regler

Det meste af indlægget – og de efterfølgende spørgsmål – kredsede dog om landbrugserhvervets rammevilkår. Søren Gade opfordrer således kommende regeringer til at bestræbe sig på bredest mulige flertal, så den enkelte landmand ikke skal omstille sig, ”hver gang en blå høvding bliver afløst af en rød”, som han formulerede det. Han er bekymret over tonen i fødevare-debatten – der angiveligt ofte handler om at lefle for ”segmentet ovre på Østerbro”.

Da Søren Gade var hovedtaler på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling i 2018, talte han om nødvendigheden af ikke at overimplementere EU-lovgivning i Danmark. Dét kan du læse mere om i artiklen HER.

Han gentog budskabet på Hotel Munkebjerg mandag aften, hvor en stor del af landboforeningens 230 medlemmer i Vejle, Fredericia og Hedensted kommuner blandt andet hørte om det implementeringsudvalg, der skal lære embedsværket at stå til ansvar for sine handlinger.

”Det koster vækst og arbejdspladser, når vi overimplementerer EU-direktiver. Det er eksempelvis helt plim i skallen, når et vandløb, der er kendetegnet som modificeret eller kunstigt i Tyskland, pludselig er et naturligt vandløb, når det krydser grænsen til Danmark. Vi har heller aldrig fået svar på, hvor det dér ammoniak-reduktions-krav fra Danmark stammer fra. Sådan noget rammer os altså benhårdt”, sagde Søren Gade.

Håber at få indflydelse på landbrugspolitikken

Han forklarede, at medlemmer af Europa-Parlamentet ikke selv vælger deres udvalgsposter – men at det kunne være rart, hvis Danmark var repræsenteret i de udvalg, der betyder noget. Selv vil han bestræbe sig på at søge indflydelse på det, han betegner som borgernære områder:

”Og det er landbrug, fiskeri, transport og turisme – derfra, hvor jeg kommer”, sagde Søren Gade.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk    

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.