Concito er mere ”grøn” end videnskaben

Sandheden er, at når politikere og ”grønne ekstremister” vil omlægge hele fødevare- og landbrugsproduktionen til det, de kalder økologi, så er det rendyrket politisk plat i modstrid med al seriøs forskning

landskab-hvede-juli-16-1

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro, ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Michael Minter fra Concito svarer i Effektivt Landbrug 22.5. Jens Iversen fra Bæredygtigt Landbrug.

Jens Iversen havde i sit indlæg refereret til Concito, der i et klart moment havde erkendt, at økologiske fødevarer er mindre klimavenlige end konventionelle. Derpå konkluderede Jens Iversen, at ”intensivt landbrug er vejen frem for klimaet”.

Jens Iversens konklusion er rigtig, og over hele verden arbejdes der efter målsætningen ”bæredygtig intensivering”, for at begrænse arealforbruget til madproduktion.

Selvfølgelig skal arealanvendelsen regnes med

Men den grønne tænketank, Concito, blev åbenbart bange for egen skygge, og kalder nu konklusionen ”groft forenklet og vildledende”.

Michael Minter peger nu på, at ”nogle” økologiske varer, ”når klimapåvirkningen fra arealanvendelse regnes med”, udleder op mod 30 procent mere end de konventionelle.

Ja men selvfølgelig skal arealanvendelsen regnes med – hvad ellers – egnet dyrkningsareal er jo en knap ressource – og i konkurrence med naturen!

Michael Minter karakteriserer det derefter som en klimafordel, at økologiske fødevarer som regel er dyrere end konventionelle og derfor fører til mindre forbrug.

Smag lige på dette argument…! Det er fuldstændig syntetisk.

Gælder de politiske regneregler?

Michael Minter forsøger at hjælpe sine økologiske venner ved at lægge slør over realiteterne med følgende bemærkning: ”I princippet kan det isoleret set være et bedre klimavalg med et tilsvarende lavt forbrug af konventionelt kød, men der risikerer man så at miste det incitament til kostomlægning, som er relateret til de økologiske principper, priser m.v.”

Når Michael Minter konkluderer, at både økologiske og konventionelle fødevarer belaster klimaet, forudsætter han, at det er de politiske regneregler, der gælder og ikke de reelle naturvidenskabelige regneregler.

Nogle politikere har vedtaget, at CO2-optaget ved fotosyntese ikke må indregnes i klimaregnskabet. Men det ændrer jo ikke ved, at planteproduktionen henter hele sit kulstofindhold fra atmosfæren. Det ændrer heller ikke ved, at der med optimal næringstilførsel kan bindes så store mængder CO2 i jordbunden, at det modsvarer Danmarks klimaforpligtelser.

Men af en eller anden grund undertrykkes disse realiteter.

Ærlig melding ønskes til vennerne

Sagen er jo, at småproduktioner af frugt og grønt udmærket kan gennemføres som økologiske uden de store problemer. Men når politikere og ”grønne ekstremister” vil omlægge hele fødevare- og landbrugsproduktionen til det, de kalder økologi, så er det rendyrket politisk plat i modstrid med al seriøs forskning.

Det burde Concito melde ud til vennerne.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Effektivt Landbrug).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top