Landbruget bør anerkendes for klimaindsats

Ny socialdemokratisk regering bør huske, at danske landmænd er verdensberømte for at være miljø- og klimarigtige, skriver Bæredygtigt Landbrugs formand

Flemming Fuglede Jørgensen

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, Trudslevvej 58, Løkken

Den nye regering vil reducere CO2-udledningen med 70 % frem til 2030. Enhedslistens Pernille Skipper siger i dén anledning, at det kræver ”et helt andet landbrug i Danmark”.

En sådan udtalelse afslører ikke bare en manglende respekt for men også uvidenhed om dansk landbrugs indsats på klimaområdet:

Landbrugets plusser i klimaregnskabet

Siden 1990 har vi landmænd takket være innovation og omstillingsparathed reduceret CO2-udledningen med 17 % – og har endda i samme periode øget produktionen, milliardeksporten og samfundsindtjeningen ganske betydeligt. Vi har faktisk reduceret udledningen med 40 %, hvis vi regner det ud per produceret enhed.

Læg dertil, at en velgødet hvedemark kan lagre 16 tons CO2 per hektar – så man kunne jo begynde med at godskrive os for den CO2-binding i jorden, vi ligeledes bidrager med. Desuden fortrænger halm-produktionen de fossile brændstoffer fra varmeværkerne – noget, der på helt urimelig vis ikke p.t. indgår i landbrugets CO2-balance.

Ude i den store verden ved de det godt…

Vi er helt med på, at der bør forskes yderligere i teknologier, der kan gøre ikke bare Danmark som sådan men også landbrugsdriften endnu mere moderne og klimavenlig.

Allerede i dag er vi danske landmænd imidlertid – ude i den store verden – berømte for at høre til de mest miljø- og klimarigtige på denne klode (og i øvrigt også for et meget lavt forbrug af bl.a. pesticider og antibiotika). Dén anerkendelse fortjener vi også herhjemme.

(Indlægget har været bragt som læserbrev i diverse medier).

Scroll to Top