Spildevand: Erling Bonnesen fastholder presset på ny miljøminister

Det er vigtigt at få afklaret omfanget af udledningerne af spildevand til vandmiljøet forud for planlægningen af de næste vandmiljøplaner, lyder det fra Venstres miljø- og fødevareordfører

bonnesen2-eksp

Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen lægger fortsat pres på den nye miljøminister Lea Wermelin (S) ovenpå de seneste ugers polemik omkring spildevands-udledninger.

Han har nu stillet yderligere fire spørgsmål til miljøministeren – og bebuder, at endnu flere kan være undervejs:

Virkelighedens fakta på bordet, tak!

”Virkelighedens fakta skal på bordet”, siger Erling Bonnesen til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

”Det er vigtigt at få afklaret omfanget af udledningerne af spildevand til vandmiljøet forud for planlægningen af de næste vandmiljøplaner”, understreger Venstre-manden.

Det spørges ministeren om

Lea Wermelin er af Erling Bonnesen blevet bedt om at redegøre for den faktiske aktuelle tilstand og status for vandmiljøet i såvel Stege Nor, Odense Fjord og Limfjorden – samt for omfanget af den faktiske påvirkning af vandmiljøtilstanden fra udledninger fra spildevandsområdet, herunder eventuelle overløb fra spildevandssystemerne og overløbsbassiner, der resulterer i udledning af mere eller mindre urenset spildevand til disse områder.

Derudover bedes miljøministeren redegøre for, hvordan hun vil sikre, at forberedelserne og planlægningen af de næste vandmiljøplaner – herunder vandplaner der senere skal indsendes til EU i henhold til EU’s vandrammedirektiv – sker på baggrund af den faktiske aktuelle tilstand i vandmiljøet.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top