Landmænd som naturforvaltere? Morten DD vurderer naturtiltag i landbruget

Biologer kritiserer, når der arbejdes med blomsterstriber for insekternes skyld. På tirsdag mødes parterne og finder løsninger, der batter for naturen

MØDE blomsterstribe på Ryegaard Gods

”Verdens Bedste Fødevarer og Dansk Planteværn har inviteret mig, fordi jeg er kold i røven”.

Sådan siger biolog og naturformidler Morten DD Hansen om årsagen til, at foreningerne Verdens Bedste Fødevarer og Dansk Planteværn (paraplyorganisationen for danske pesticid-importører og -producenter) har inviteret ham til at give sin ærlige mening om danske landmænds rolle som naturforvaltere.

Det sker på tirsdag den 20. august på Ryegaard Gods, hvor landmænd, lobbyister og andre interesserede får en rundvisning på naturtiltag på godsets jorder. De inkluderer blandt andet naturstriber af den type, som flere natureksperter har omtalt som værende direkte skadelige for naturen, men også tiltag, som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Biavlerforening er positivt stemt overfor.

Til hvilken gavn er naturstriberne?

Mange velmenende landmænd har ellers etableret naturstriberne for at give flora og fauna en hjælpende hånd. Men hvis de ikke er til nogen gavn, hvad skal der så egentlig til for, at landmanden kan hjælpe naturen i det opdyrkede danske landskab?

Det spørgsmål vil Morten DD Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus give sin uforbeholdne mening om på dagen. I invitationsvideoen står naturformidleren i en økologisk kornmark og påpeger, at den indeholder Kamille og Kornblomst.

”Det er i hvert fald ikke verdens bedste naturtiltag. Det lover jeg!”, siger Morten DD Hansen i videoen.

Men biologens vurdering får næppe lov at stå uimodsagt. I hvert fald vil et debatpanel efterfølgende prøve at nå til enighed om, hvordan landmanden og naturen kan få størst mulig gevinst ud af naturtiltagene.

Debatten er for alle med en interesse i at fremme naturvenlige tiltag i dansk landbrug.

Håber på fælles fodslag

Verdens Bedste Fødevarer og Dansk Planteværn vil med eventen dele synspunkter fra eksperter og landmænd med hele Danmark, og arrangørerne ønsker, at organisationer såvel som private aktører vil bidrage med deres synspunkter i forbindelse med debatten. Målet med eventen er at nå til enighed om nogle retningslinjer for, hvordan naturtiltag i landbrugslandet kan blive succesfulde.

Frøproducenten DSV har i forbindelse med arrangementet udviklet en ny insektvenlig flerårig blomsterblanding med navnet ’Sjælland Summer – Forårsblomstring 2020’, som deltagerne kan tage med hjem og så allerede i september måned.

Det sker på Ryegaard Gods

Programmet på tirsdag ser således ud:

10.45 Ankomst, registrering og stående morgenkaffe.

11:00 Velkomst ved Johan Scheel (Ryegaard), Tanja Andersen (Dansk Planteværn) og Felix Stark (Verdens Bedste Fødevarer).

11:15 Jørgen Lundsgaard (Dansk Planteværn) begynder rundturen til naturstriber og andre tiltag.

11:40 Klaus H. Petersen (Bornholms Landbrug & Fødevarer) fremviser skoleprojekt om insekter.

11:55 Fremvisning af forskellige typer blomstrende naturstriber på demonstrationsarealet.

12:05 Danmarks Biavlerforening fortæller om ’Bliv Bivenlig’ og mulighederne for at hjælpe bierne.

12.15 André Amtoft, Habeetats, fortæller om bihotellers funktion på Ryegaard.

12.20 “Mere biodiversitet med Conservation Agriculture”, resultater fra FRDK’s CarbonFarm-projekt, ved Marianne Bruus, seniorforsker ved Aarhus Universitet.

12:30 Stående frokost med mulighed for at se naturvenlige tiltag fra deltagere på naturstribedagen.

12:45 Felix Stark, stifter af Verdens Bedste Fødevarer, indleder debatten, imens frokosten afsluttes.
Præsentation af deltagerne i debatten med markering af synspunkter i forhold til natur i agerlandet.

Karen Post, chefkonsulent for Vand og natur, Landbrug & Fødevarer.
Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder. Danmarks Biavlerforening.
Jan Pedersen, biolog, natur- og råstofekspert i Danmarks Naturfredningsforening.

Ole Christiansen, landmand og initiativtager til ’Sjælland Summer’, fortæller om sin rolle som naturforvalter og deler sine erfaringer med naturstriber i det dyrkede landskab.

Morten DD Hansen, biolog, museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus og tv-vært, fortæller om, hvordan naturfremmende tiltag hos danske landmænd bliver en succes for naturen.

Paneldebat om ’Landmænd som naturforvaltere’ – Felix Stark styrer debatten.

De øvrige deltagere opfordres til at byde ind med spørgsmål og til at udfordre debatpanelet.

14:00 Forfriskninger og netværksmulighed.

Sådan tilmelder du dig

Du kan tilmelde dig tirsdagens arrangement på Ryegaard Gods via linket HER. Og HER kan du se den omtalte video med Morten DD Hansen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top