Miljøminister drukner både marker og demokrati

Et "virkelighedstjek" af de danske vandløb er påkrævet, inden de igen bliver en del af vandplanerne - skriver Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Rosendal

Peter Rosendal Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Af Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil nu have 500 km vandløb ind i vandplanerne igen. Det sker med et ministerpennestrøg og som modsvar til den tidligere regerings beslutning.

Hvor er borgerinddragelsen, som er krævet i Vandrammedirektivet? Hvor er respekten for de mange lokale vandråds arbejde?

For mange vandløb i vandplanerne, ikke for få…

Vandløb skal – for at være med i vandplanerne – være naturlige og i økologisk god tilstand. Hvordan harmonerer det med miljøministerens og hendes kontorchef Peter Østergård Haves blot en måneds gamle erkendelse af, at man kun kender miljøtilstanden i vandløbene i under 0,5 procent af vandløbene?

Skal endnu flere kunstigt skabte vandløb ind under betegnelsen naturlige vandløb med god økologisk tilstand – end der er nu? Bæredygtigt Landbrug undrer sig allerede over, at f.eks. et vandløb i Elverdamsdalen ved Tølløse, der løber i en kunstigt anlagt beton-rende med okkerholdigt vand oppe i luften og krydser åen i fire meters højde – er karakteriseret som naturligt.

Oversvømmelser af haver, kældre, veje og marker

Giv nu vandløbene et ”virkelighedstjek” først, så det står klart, hvilken tilstand og kategori de enkelte vandløb hører under. Det virkelighedstjek skal ske, inden flere vandløb sættes i den høje klasse, så det bliver besværliggjort at få dem renset op, således at oversvømmelser af haver, kældre, veje og marker undgås. Virkelighedstjekket skal desuden indeholde alle de parametre, der er krævet i EU’s vandrammedirektiv, det vil sige både fysiske og kemiske parametre.

Og så lyt da til de demokratisk nedsatte vandråd – inden der meldes et måltal ud. Vandrådene har udført et stort arbejde – nu bliver de druknet af manglende lydhørhed hos en minister.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier, du kan se Maskinbladets version HER).

7 kommentarer til “Miljøminister drukner både marker og demokrati”

 1. Hvad er et kunstigt skabt vandløb?

  Og bør især landbruget ikke påtage sig skylden for en meget stor del af de overskyllede kældre, det er jo pga. forarmede og udrettede vandløb at oversvømmelserne forekommer?

  Landbruget bør acceptere at udretningerne og dræningernes tid er forbi, engjorderne har sat sig og bliver kun mere og mere umulige at dyrke. Hjælp med at genslynge vandløbene, få dem op i et naturligt niveau i forhold til omgivelserne og lad dem oversvømme engene i perioder, som de altid naturligt har gjort.

 2. Så spiller violinen igen hos BL 😂.
  Virkelighedtjek? Hvor mange vil I have? Der er lavet adskillige siden vandplanerne kom til, men BL vil vel have så mange og indtil resultatet passer BL.🤔🤔

 3. Som jeg ser det, så er der fra Miljøminister Lea Wermelin (S) netop blevet lyttet til de demokratisk nedsatte vandråd i forbindelse med, at 500 km vandløb nu tages ind i vandplanerne igen.
  Flere vandråd var i 2017 helt enige om, at flere vandløb netop skulle ind i vandplanerne. Bl.a. vandrådet for oplandet til Ringkøbing Fjord, hvor der i enighed blev foreslået, at 81 km vandløb burde forblive i vandplanerne fordi vandrådet vurderede, at vandløbene har en naturmæssig værdi eller et potentiale. I den forbindelse havde flere af vandrådets medlemmer været ud for at se på vandløbene. Altså foretaget et ”virkelighedstjek”, som Peter Rosendal udtrykker det.
  I vandrådet for Horsens Fjord og i vandrådet for Randers Fjord var situationen den samme: Enige vandråd ønskede, at flere vandløb blev bibeholdt i vandplanerne.
  Ovenstående er nærmere beskrevet i en artikel i Altinget den 14. december 2018: https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/ellemann-forklaring-under-angreb-dropper-vandloeb-med-naturpotentiale
  Har man ikke adgang til Altinget, kan man finde artiklen i en lettere omskrevet version på Avisen.dk: https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/ellemann-forklaring-under-angreb-dropper-vandloeb-med-naturpotentiale

 4. Hvis nu for helvede landmændene og BL tog sig bare lidt sammen og ikke udelukkende tænker penge, penge, penge hele tiden – på bekostning af naturen, så ville de ikke være så udskældte som de er.
  Først ville de have en masse små vandløb med ind i deres planer, for og bevise at kvælstof udledningen slet ikke er så stor så alle får og siger, men heldigvis var tilfældet noget helt andet.
  Sjovt nok så vil BL nu have fjernet en del vandløb fra systemet igen, og ja – det er jo kun fordi at deres målninger nu ser skidt ud igen.

  Stod det til mig, kom samtlige kanaler, åer, vandløb, afvandingskanaler osv med ind i deres målninger så vi kunne få et helt 100% korrekt billede af hvordan virkeligheden ser ud, og så lave stramninger og forbud ud fra disse målninger.

  1. Tak til hr. Erbs
   Så er der da endelig en der har forstået budskabet, tak for det.
   Mål nu som det står i vandrammedirektivet, bilag V. Det vil lukke for antagelser og gætteri blandt forvaltninger i DK.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top