Chefredaktør: Hvad nu hvis landbruget har ret? Byerne sviner!

”Jeg er ret sikker på, at der er noget mere kontrol med kemikalier og næringsstoffer fra landbruget, end der er med den urbane forurening”, skriver Lars Norup

spildevand

Af Lars Norup, chefredaktør for Viborg Stifts Folkeblad

Ganske vist er vi begyndt at sortere og genbruge meget af vores affald, og byerne er i fuld gang med at kloakere, så regnvand og kloakvand adskilles. Vi udvikler konstant nye teknologier – men det kan godt være, at vi bør fokusere endnu mere på byerne og ikke kun på landbruget, når vi diskuterer forurening.

Jeg er ret sikker på, at der er noget mere kontrol med kemikalier og næringsstoffer fra landbruget, end der er med den urbane forurening. Altså den forurening, vi som bymennesker er årsag til.

Masser af forurening i regnvandet

Hvad betyder det for eksempel, at regnvandet ikke længere kommer omkring rensningsanlægget, men kun kommer omkring nogle bundfældningsbassiner, inden det ledes ud i søer, åer og fjorde? Det regnvand må forventeligt indeholde kemikalier, gummi, olie og andre ”stoffer”, som jo ikke bliver renset fra i et bundfældningsbassin.

Den urbane forurening handler også om den luftbårne udledning af stoffer fra industri, fra husholdninger og fra transport. Bremsestøv og gummi fra biler havner i regnvandet. Har vi ordentlig kontrol med vandet fra de vaskehaller, hvor vi vasker vores biler?

Havner nedrivningsmaterialer de rigtige steder?

Vi kan også godt diskutere, hvad der for eksempel bliver af materialer fra nedrivning af gamle bygninger. Murværk med maling fra gammel tid er fyldt med kemikalier, blandt andet indeholder det bly. Er vi helt sikre på, at nedrivningsmaterialer havner de rigtige steder?

Hvad med parker og haver? Meget taler for, at koncentrationen af kemikalier brugt til de urbane planter er et problem. Viborg by har vandboringer under sådanne haver!

Medicinforbruget eksploderer

Der er kommet fokus på alle de kemikalier fra medicin, som vi forurener naturen med. Sygehuse skal angiveligt til at rense deres spildevand for de kemikalier, som findes i medicin.

Det er ikke svært at forestille sig, hvordan for eksempel hormonstoffer vil være gift for vores natur. Medicinforbruget eksploderer, og hvis sygehusene forurener med medicin, må det samme ske i mange private hjem.

Manglende kontrol med kloakoverløb

Endelig har landbruget jo ret i, at der aldrig bliver snakket om de kloakoverløb, der sker ved store regnmængder. Store mængder urenset spildevand bliver ledt urenset ud i naturen, når det regner ekstra meget. Disse overløb er det vel ligeså vigtigt at få kontrol med, som det er at fjerne landbrugets forurening.

Jeg har det håb, at vi trods alt har bedre styr på den urbane forurening, end det ser ud til ved denne gennemgang.

(Indlægget har også været bragt som avisens leder i dagbladet Viborg Stifts Folkeblad. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top