Landbruget burde ses som en løftestang for dansk vækst, miljø og klima

Formanden for Danske Svineproducenter langer ud efter fødevareministeren og håber på større velvilje fra regeringen i det nye år

Formand for Danske Svineproducenter

Svineproducenterne i Danmark går et godt år i møde – både håber og tror Kim Heiselberg, som er formand for Danske Svineproducenter.

I en nytårsudtalelse ser han generelt optimistisk på tilværelsen ved indgangen til år 2020. Ikke mindst med tanke på de nuværende priser, der kan være med til at konsolidere mange virksomheder i branchen.

Afrikansk svinepest er dog en joker, lyder advarslen. Kim Heiselberg har imidlertid tillid til, at bl.a. vildsvinehegnet samt et velfungerende vaske-setup ved grænsen kan holde smitten ude.

”Lige nu opfatter jeg faktisk fødevareministeren som en større trussel for vores erhverv end afrikansk svinepest”, lyder det fra Kim Heiselberg.

Han hentyder til ministerens negative udtalelser om danske svinetransporter og andre forhold i svineproduktionen i den korte periode, Mogens Jensen har været minister – og opfordrer til, at regeringen i højere grad begynder at opfatte dansk svineproduktion som en oplagt del af løsningen i stedet for en del af problemet.

”Jeg håber, at regeringen kan se, at landbruget er en oplagt løftestang for dansk vækst, miljø og klima. Vi mangler blot, at også ministeren ser potentialet og giver os muligheder i stedet for at lægge os flere sten i vejen”, siger formanden for Danske Svineproducenter.

Du kan læse hele nytårsudtalelsen i Maskinbladets udgave HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top