Oprør fra landet

Vi forlanger at blive reguleret ud fra målinger, ikke fiktive modeller, og vi forlanger de nyeste efterafgrøde-krav taget af bordet - skriver et af Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlemmer

kiaer

Af Peter Kiær, landmand og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

Nu har dansk landbrug fået nok!

Vi er en gruppe landmænd, som har stiftet aktionsgruppen ”Oprør fra landet”, efter at regeringen og dens såkaldte rød/grønne flertal forleden har forlangt en tredobling af efterafgrøde-arealet i Danmark.

Dét var dråben.

Efterafgrøder – der har til formål at mindske kvælstofudvaskningen fra de øvrige afgrøder på et givent areal – kan give mening mange steder. Men det er ikke fagligt gennemtænkt, når man eksempelvis forlanger en tredjedel af Jylland plastret til med efterafgrøder uden at målrette indsatsen og ikke engang vil betale landmanden ordentligt for det. Man skyder med spredehagl, vel at mærke uden at have regnet på konsekvenserne for landbruget.

Manøvren fra regeringen er en snedig men lusket måde at tilbagerulle Landbrugspakken på. Dén landbrugspakke, der ikke bare gav det trængte landbrugserhverv optimismen tilbage, men som også på ny gav kornet høje proteinprocenter og gav grobund for en miljøpolitik, der baserede sig på reelle målinger fremfor fiktive beregningsmodeller.

Vi forlanger at blive reguleret ud fra målinger, ikke fiktive modeller, og vi forlanger de nyeste efterafgrøde-krav taget af bordet! Vi håber, at alle landmænd – og befolkningen i øvrigt – bakker op. Følg ”Oprør fra landet” på bl.a. facebook.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i flere medier, du kan se Maskinbladets udgave HER).

Scroll to Top