Fagfolk advarer om kemi i vandmiljøet

Ingeniøren-artikel flugter fint med det brev, Bæredygtigt Landbrug for længst har sendt til miljøminister Lea Wermelin

ølsted-baek1

”Fagfolk advarer: Kemiske stoffer i vandmiljøet bliver nærmest ignoreret”, hedder det i en artikel i bladet Ingeniøren.

Her anfører professor Poul Løgstrup Bjerg fra DTU Miljø bl.a., at når forureningen stammer fra mange forskellige bidrag, vil rensning og kildeopsporing ikke løse alle problemer:

”Vi anbefaler, at der meget hurtigt skabes et overblik over de mange stoffer ved at styrke moniteringen af miljøfremmede stoffer i vandløb”, udtaler professoren i artiklen.

Udtalelsen – og konklusionerne i artiklen i det hele taget – går fint i tråd med det brev, Bæredygtigt Landbrug for længst har sendt til miljøminister Lea Wermelin (S) forud for de nye vandråds arbejde. Her påpeger Bæredygtigt Landbrug, at vandrådene naturligvis også skal se på spildevands-problematikken.

Hvis du abonnerer på Ingeniøren, kan du læse den omtalte artikel via linket HER, mens du i pressemeddelelsen HER kan blive klogere på Bæredygtigt Landbrugs henvendelse til miljøministeren.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top