Miljøstyrelsen anmeldt til politiet

Aktionsgruppen ”Oprør fra landet” følger op på Bæredygtigt Landbrugs vedvarende kritik og vil nu have ordensmyndigheden til at se på de mange tilladelser til overløb af spildevand

dommerhammer

Er de mange tilladelser til overløb af spildevand – gentagne gange kritiseret af Bæredygtigt Landbrug – på kant med både vandrammedirektivet og miljøbeskyttelsesloven?

Det mener aktionsgruppen ”Oprør fra landet”, der blandt andet har kendte profiler fra Bæredygtigt Landbrug som Peter Kiær, Vagn Lundsteen, Jens Peter Aggesen og Knud Jeppesen i folden. Gruppen har derfor anmeldt Miljøstyrelsen til politiet.

Opfordring til Fyns Politi

Tilladelserne til overløb af spildevand udsætter således miljøet for farlige stoffer. Det gælder eksempelvis organiske fosfor-forbindelser og andre stoffer, der har negativ indflydelse på iltbalancen. Anmeldelsen er stilet til Fyns Politi, fordi Miljøstyrelsens adresse er i Odense.

”Vi opfordrer Fyns Politi til at foretage undersøgelse af Miljøstyrelsen med henblik på at vurdere, om miljøreglerne på området er overtrådt med henblik på strafferetlig tiltale”, hedder det i anmeldelsen.

Langvarig BL-fokus på spildevands-problematikken

Du kan læse om politianmeldelsen i Effektivt Landbrugs skriv HER, Maskinbladets omtale HER samt i Landbrugsavisens artikel HER – og mere om aktionsgruppen ”Oprør fra landet” HER, HER, HER, HER og HER.

Bæredygtigt Landbrug har adskillige gange, også i det forgangne år, sat kritisk fokus på spildevands-problematikken – det kan du bl.a. blive klogere på via teksterne HER, HER og HER.

Bæredygtigt Landbrug har i efteråret haft møde med miljøminister Lea Wermelin (S) om netop spildevand og har haft foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget med samme emne på dagsordenen. Den fornyede fokus på spildevand opstod sidste år i marts med BL’s faglige direktør Jørgen Evald Jensens oplæg i departementets faglige referencegruppe, Blåt Fremdriftsforum.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top