Landbrugsfjendtlig manipulation af skolebørn

Skolebørn i folkeskolen bliver udsat for landbrugsfjendtlig manipulation af leverandøren af undervisningsmateriale Clio

bakkede-marker-sjælland-marts-2014-hjemmeside

”Hele 2/3 af landet er under plov”.

Sådan står der i undervisningsmaterialet, som børn i Mou skole får stillet til rådighed om landbrug i Danmark af firmaet Clio. Men ifølge Danmarks Statistik er det samlede landbrugsareal på 61,1 %, og det er i øvrigt faldende.

Dette er bare en af mange faktuelle fejl og manipulationer, der især er negativt rettet mod konventionelt landbrug og positivt manipulerende for økologi. Manipulationerne foregår blandt andet ved at skrive at ting er forbudte i økologisk landbrug, men ikke at de også er det i konventionelt landbrug.

”I økologisk landbrug forsøger man at efterligne de økologiske kredsløb, som findes i naturen. I økologisk planteavl må man fx ikke benytte genmodificerede planter”.

Denne form for formuleringer forarger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

”Et skolebarn, der læser dette, vil naturligvis opfatte dette som at genmodificerede planter er tilladte i konventionelt landbrug, hvilket er faktuelt forkert”, siger Hans Aarestrup.

Genmodificerede planter er ikke tilladte i dansk landbrug og heller ikke i det øvrige EU.

Listen over manipulationer og faktuelle fejl er lang, selvom undervisningsmaterialet kun er ganske få sider langt. Materialet indledes med en idylliseret beskrivelse af bonderøven fra DR, Frank Erichsen. Det nærmer sig næsten det komiske, da de skriver:  ”Men det er meget få landmænd i Danmark, der lever og arbejder ligesom Bonderøven”.

Dette er jo helt korrekt. Frank Erichsen er nemlig den eneste landmand i Danmark, der lever af at være tv-stjerne, men det fremgår ikke, at det er grunden til, at han kan have sådan et landbrug.

Undervisningsmaterialet angiver, at de fleste landmænd fokuserer på et effektivt landbrug. Men der står også at ”Andre landmænd har valgt en mellemvej, som er den økologiske. De skal overholde bestemte regler, der skal sikre, at dyrene har det godt, og at naturen ikke bliver for belastet”.

Igen en formulering som Hans Aarestrup mener er manipulerende.

”Alle inden for landbruget skal følge regler, der sikrer, at dyrene har det godt og at naturen ikke bliver for belastet. Det er ikke kun økologisk produktion”, siger han.

Spildevand bruges af konventionelle landmænd

I materialet om konventionelt landbrug er der en opgaveside, hvor en af opgaverne går ud på at kombinere spørgsmål med svar. En af løsningerne lyder: ”Hvad er nedsivning?” og svaret er ”Når spildevand siver ned gennem jorden”.

”Det er jo absurd, at konventionelt landbrug skal svines til på denne måde. Det er ikke bare fordrejet og manipulerende. Der er så mange faktuelle fejl, der ensidigt er negative mod konventionelt landbrug og positive for økologisk produktion. Det er næppe tilfældigt, at det er sådan”, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

Den idylliserende beskrivelse af økologi er nærmest absurd.

”I økologisk landbrug lægger man stor vægt på at forbedre mulighederne for jordbundens levende organismer, fx bakterier og regnorme. Det gør man bl.a. ved at undgå at vende jordlagene. Man bruger forskellige former for harver, der løsner jorden og blander den organiske gødning med de øvre jordlag”.

Her blander man økologi og pløjefrit landbrug sammen, og det fortsætter når Clio forklarer, hvordan dyrkningsformen er:

”I det konventionelle landbrug dyrkes afgrøderne hovedsagelig som monokulturer”.

Anderledes Morten Korch-agtigt er det om økologi:

”Naturens egne principper. I økologisk landbrug dyrker man forskellige plantearter på samme areal. Det kalder man blandingsafgrøder”.

Clio nævner ikke, at den mest udbredte form for dyrkning hos økologer naturligvis også er monokultur.

Emnet resistente bakterier bliver også taget op. Efter at have fortalt om emnet, så bruges en statistik, der siger

”Vidste du, at 2 millioner amerikanere hvert år bliver smittet med en resistent bakterie? Mindst 23.000 af dem dør på grund af infektionen”.

Udover at det intet har med dansk landbrug at gøre, så er det heller ikke en statistik, der handler om resistente bakterier fra svin. Det er en statistik for alle former for resistente bakterier.

Grådige konventionelle landmænd

Listen af disse forvrængede billeder af landbruget fortsætter. Materialet nævner for eksempel ikke, at der bliver brugt pesticider i økologi. Det bliver kun nævnt under konventionelt landbrug, at næringsstoffer bliver udvasket til vand- og havmiljøet – ikke under økologisk landbrug.

Selv landmandens motivation til at benytte sædskifte er forskellig ifølge Clio.

Den hensynsfulde økolog har disse overvejelser:

”Når landmanden tilrettelægger sædskiftet, tager han dels hensyn til jordbundsforholdene, og dels til hvilke afgrøder, der er brug for som foder til husdyrene”.

Men den konventionelle landmænd kigger på kontanterne:

”På samme mark kan der veksles mellem forskellige afgrøder fra år til år. Det afhænger oftest af, hvilke afgrøder man kan få den bedste betaling for”.

Et område hvor der nok i virkelighedens verden ikke er forskel.

Det samlede billede af materialet giver dybe panderynker hos Hans Aarestrup. For spørgsmålet er, om Clio er den eneste udbyder af undervisningsmateriale, der udsætter børnene for beskrivelser af dansk landbrug af så tvivlsom karakter.

”Jeg vil helt sikkert tjekke om mine egne børn bliver udsat for den slags materiale. Jeg håber, at andre af vores medlemmer også vil kigge efter, for danske landmænd skal ikke acceptere, at deres og andres børn bliver påvirket af den form for dæmoniserende manipulation”, siger Hans Aarestrup.

Bæredygtigt Landbrug har henvendt sig til Clio. De vil gerne have en liste over hvilke fejl der skulle være i materialet, og vil så se på sagen, og de er begyndt at rette det.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top