Landbruget kan hjælpe os ud af krisen

...og det kan vel at mærke ske med en "hjælpepakke", der ikke koster den danske stat én eneste krone, forklarer landmand Bo Ritterbusch

ritterbusch-1

Af Bo Ritterbusch, landmand og medlem af Bæredygtigt Landbrug, Korupvej 10, 9560 Hadsund

Når krisen engang er overstået, er der kun én vej frem:

Arbejde, arbejde og arbejde. Vi bliver nødt til at producere os ud af efterslæbet.

Her både kan og vil landbruget spille positivt med. Jeg har et par forslag, der vil kunne skabe såvel milliardindtægter til samfundet som styrket beskæftigelse i landdistrikterne:

Man kunne øge det samlede udbytte på markerne ved at tildele mere gødning. Endda uden at det skader vores omgivelser – for vi ved, at tiltag på dyrkningsfladen helt åbenlyst ikke påvirker vandmiljøet.

Man kunne øge mængden af slagtesvin produceret i Danmark ved at tildele flere bygge- og miljøtilladelser. Her er der ovenikøbet – globalt set – tale om et miljøfremmende initiativ, idet få lande producerer svin så klima- og miljørigtigt, som vi gør herhjemme.

Ovenstående forslag koster ikke staten så meget som én krone. Men også sådanne – gratis – hjælpepakker bør der vel være opbakning til…?

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier, du kan eksempelvis læse Maskinbladets version HER samt onlineversionen i Randers Amtsavis via linket HER).

Scroll to Top