Nye jagtregler betyder indgreb mod ejendomsretten

Nu forsøger regeringen og dens støttepartier igen at lægge arealbegrænsninger på muligheden for at skyde kronhjorte

Fotocredit Heinz Seehagel, Wikipedia

Regeringen og dens støttepartier varsler igen indgreb overfor både jagtretten og ejendomsretten.

Jagtretten er en helt grundlæggende ret, der kulturelt set går hundredvis af år tilbage. Denne ret har sammenhæng med ejendomsretten: det drejer sig om retten til at gå på jagt på egen jord. Det står Bæredygtigt Landbrug fast på og påpeger samtidig, at jagtretten er en ukrænkelig og beskyttet rettighed, og enhver ordning, der begrænser jagtretten, er ulovlig ekspropriation, og vil under alle omstændigheder udløse krav om fuld erstatning.

Det vil regeringen og dens støttepartier lave om på, fordi de mener, at der bliver skudt for mange ældre hanner blandt Danmarks kronvildt.

Derfor ønsker de at indføre arealkrav for jagt på kronhjorte. Et arealkrav på kronhjort vil betyde, at hunner og kalve fortsat kan jages frit inden for de givne jagttider, mens der vil være en begrænsning på, hvor mange kronhjorte, der kan skydes på en ejendom afhængig af ejendommens størrelse, hedder det i forbindelse med forslagets fremlæggelse.

I praksis vil denne regel skulle gennemføres med en lovændring.

Bæredygtigt Landbrug kæmper lodsejernes sag.

Det er et forslag der tidligere har rumsteret. Og der er tale om en indskrænkning af lodsejerens brugsret til jorden, som Bæredygtigt Landbrug på ingen måde støtter. Heller ikke denne gang.

Danmarks Jægerforbund er de eneste i Vildtforvaltningsrådet der er gået imod forslaget. Vildtforvaltningsrådet består af repræsentanter fra organisationerne Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund.

Bæredygtigt Landbrug har tidligere forsøgt at blive optaget i Vildtforvaltningsrådet, for at støtte lodsejernes interesser, men uden held. Derfor arbejder vi imod indskrænkninger i jagt- og ejendomsretten udenfor Vildtforvaltningsrådets snævre kreds.

Bæredygtigt Landbrug har tidligere skrevet om lignende politiske tiltag.

Se HER og HER

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Fotocredit Heinz Seehagel, Wikipedia

6 kommentarer til “Nye jagtregler betyder indgreb mod ejendomsretten”

  1. Det er helt fint at Bæredygtigt Landbrug er imod arealkrav og at man mener det er i strid med grundloven og ejendomsrettens ufravigelige ret. Men hvad har man tænkt sig at gøre ved det. For der er da vist ikke en eneste landmand her i landet der forventer at kunne få den samme indtægt for sine jordtilliggender hvis jagtretten indskrænkes yderligere! Jagten bliver jo alt andet lige noget mindre værd hvis f.eks et konsortie på 4 mand (M/K) der har lejet sig 100 ha. eksempelvis til 30.000 kr. de plejer at skyde 2-3 hjorte og skal nu ned på en hjort pr. år! Det vil i praksis sige at de kan skyde en hjort hver, hvert 4. år ! Og de har betalt hver 7.500 som andel i konsortiet. Altså kommer en hjort til at koste 30.000,00 hvis de vel at mærke skyder EN hjort hver hvert 4. år.
    Det kan man pærenemt tage til Polen og nedlægge 1-2 gode hjorte hvert 2. år. Så alt andet lige får arealkrav stor betydning for landmanden som lejer jagten ud. Bæredygtigt Landbrug må have ansat jurister eller advokater med speciale i ejendomsret og må kunne komme med en begrundet vurdering af hvorvidt den private ejendomsret krænkes. Hvis det skønnes at være tilfældet ved jeg at mange som undertegnede gerne vil kende til det. Fordi vi som ejere af skov og mosearealer til jagt, vil forsøge at samle personer som berøres af arealkravene, til et test søgsmål mod regeringen, i første omgang ved en dansk domstol og hvis nødvendigt via EU. Hvis vi kan få medhold i at ejendomsretten indskrænkes, så vil der komme et massivt sagsanlæg mod regeringen, som vi med en test sag i vores favør, kan anlægge en samlet sag som vi alt andet lige må kunne komme igennem med. Og der kan formentlig blive tale om pænt store erstatninger, da det jo kommer til at omhandle den samlede periode fra vedtagelsen af arealkrav og til de evt. fjernes igen ved lov.

  2. Så længe jeg har rigeligt med kalv og hin på mine 10HA, kan jeg sagtens nøjes med at skyde een hjort om året.

  3. Alle må skyde en hjort for nr 2 kræver det 100ha.. Hvem har ikke nok i en hjort ..??
    arealkrav bliver rigtig sund for danske jæger det får en konsekves nå man skyder …

  4. Det er helt forkert. Det bliver sådan at har man fra 2-100 ha så kan man skyde en større Hjort om året. Og har du 101-200 ha kan man skyde to.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top