BL’s faglige direktør i hård kritik af nye kvælstofmål

Vandplans-scenariet er kun muligt, hvis landbruget lukkes ned, lyder det fra Jørgen Evald Jensen i landbrugspressen

Jørgen Evald Jensen - tæt

”Det her kommer til at være helt afgørende for, om man kan have landbrug i Danmark i fremtiden, eller man ikke kan!”

Så kontant er meldingen fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen i landbrugspressen, efter at forskere lægger op til nye kvælstof-stramninger i de kommende vandplaner.

Aarhus Universitet har således genberegnet målbelastningen for udledning af kvælstof for den tredje vandplansperiode til 36.600 tons. I de gældende vandplaner er målbelastningen 44.700 tons. Der er altså tale om en meget drastisk skærpelse af et i forvejen skrapt reduktionsmål, og et helt urealistisk mål, hvis man spørger hos Bæredygtigt Landbrug.

”Det kan lade sig gøre, hvis du lukker landbruget ned. Hvis du med et penneslag gør, som man gjorde med mink-produktionen, og siger, nu stopper vi, så kan det lade sig gøre i løbet af en 15 til 30 år uden landbrugsproduktion, men er det det, man vil, og er det det, politikerne vil? For politikerne forstår det jo ikke”, lyder det frustreret fra Jørgen Evald Jensen i Maskinbladet.

I Effektivt Landbrug går Jørgen Evald Jensen så vidt som til at kalde de nyeste udmeldinger for ”skingrende vanvid”.

Du kan læse Maskinbladets dækning af sagen HER og Effektivt Landbrugs artikel HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top