Vil politikerne virkelig lukke hele landbrugserhvervet i Danmark?

Kravet om yderligere kvælstofreduktioner kan aflive dansk landbrug – understreger Løgstør-landmand og BL-medlem Bent H. Knudsen

mark1000x400

Af Bent H. Knudsen, Vestervang Allé 89, Løgstør                                    

Der har i mange år været stillet spørgsmål til fagligheden bag kravene til udledninger fra dyrkningsfladen fra landbrugets dyrkede arealer.

I flere årtier var den udmeldte politiske målsætning, at landbrugets udledning af kvælstof (N) skulle være lig med, hvad man troede var den landbrugsmæssige udvaskning i tiden omkring år 1900. Dengang drev man det gamle traditionelle landbrug med meget få tilførte næringsstoffer ud over husdyrgødningen.

Teori uden berøring med virkeligheden

Kravene til reduktion af landbrugets udledning har været begrundet med teoretiske modelberegninger udarbejdet af Aarhus Universitet, og som i mange sammenhænge har været uden berøring med virkeligheden.

Spørgsmål til disse modeller besvarede man aldrig.

De seneste par år har man måttet sande, at udvaskningen af N fra det danske land omkring 1900 – til trods for hvad man troede – havde et niveau meget tæt på den nuværende N-udledning.

Ingen dokumentation for nye tal

Det har ført med sig, at Aarhus Universitet nu i sin visdom, uden nogen dokumenteret begrundelse, har forhøjet kravet til reduktion af landbrugets N-udvaskning med 12.800 tons, hvilket hermed er implementeret i de nye vandplaner.

Disse krav er uopfyldelige.

12.800 tons yderligere N-reduktion siger ikke ret meget for de fleste mennesker i Danmark, for betydningen heraf kan de færreste gennemskue.

Lidt fakta

Men for at illustrere betydningen af disse nye stramninger, der nu indføres i vandplanerne med et pennestrøg, kan ifølge landbrugets videnscenter Seges oplyses:

At fjerne hele den danske husdyrproduktion vil reducere N-udvaskningen med 3.360 tons, ud af det samlede krav på 12.800 tons.

At opfylde hele kravet om reduktion af 12.800 tons vil nødvendiggøre, at ca. 1,1 mio. hektar landbrugsjord i Danmark tages ud af drift (samlede areal: 2,6 mio. hektar).

Fatale konsekvenser

Jeg behøver vist ikke at uddybe, hvilke konsekvenser sådanne reduktioner vil have for vort erhverv og den industri, som lever af landbruget.

Er det virkelig meningen, at man vil aflive hele landbrugserhvervet på baggrund af helt udokumenterede krav, der helt savner fagligt belæg?

Skræmmende og bevidst kvælning

Det var ikke overraskende, at visse politiske grupperinger ønskede at aflive mink-erhvervet. Men at det kunne vedtages, var skræmmende.

Det er heller ikke overraskende, at de samme politiske grupperinger vil mere eller mindre eliminere landbrugserhvervet. De fleste politikere siger dog i deres taler i Folketinget og andre steder, at man vil bibeholde det dygtige danske landbrug.

Nu har man lukket minkerhvervet. Man er langt henne med at lukke i hvert fald al offentligt skovbrug. Er man nu i gang med at lukke hele landbrugserhvervet?

Hvis ikke – hvorfor indfører man så vandplaner m.m., der er uden fagligt belæg, men som beviseligt vil kvæle erhvervet?

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i avisen Nordjyske. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.